„Lietuvos žydų istorijos retrospektyva: nuo Vilniaus Gaono iki Šiaulių regiono litvakų“

Projekto laikotarpis: 2020 m. rugsėjis–gruodis.

Projekto koordinatorė: Roma Baristaitė, el. paštas r.baristaite@savb.lt, tel. (8 41) 371733.

Projekto tikslas – paminėti ir įprasminti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, skatinti visuomenę domėtis šalies ir krašto istorija, puoselėti pilietiškumo, tolerancijos, pagarbos suvokimą, geriau suprasti tautinių skirtumų savitumus.

Projekto veiklos – projekto metu bus vykdomas renginių ciklas, kuriuo siekiama supažindinti krašto bendruomenę su Lietuvos ir Šiaulių regiono žydų istorija bei plačiau pažinti žydų tautos gyvenimą per šiuolaikinį izraelietišką kiną.

Projekto partnerė Šiaulių apskrities žydų bendruomenė 

Projektą dalinai finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė