Pašiaušti slenksčiai

Knygos viršelis
Rimantas Greičius
2020
J.R. Greičius

„Pašiaušti slenksčiai“ yra septintoji Rimanto Greičiaus knyga – antroji 2017 metais išleisto romano „Slenksčiai“ dalis. Jei pirmoje autorius, buvęs tremtinys, nemažai dėmesio skyrė tremties temai, tai antroje skausmingai susišaukia atgavusios nepriklausomybę Lietuvos dabartis su sudėtingu, nevienareikšmiai vertinamu pokariu.

Knygoje skaitytojas atras nemažai naujų personažų. Visi jie patiria daug įvairių pergyvenimų, netekčių, nusivylimų, tačiau dauguma eina gyvenimo keliu nepalūžę.

 

Komentarai