„Nepriklausomybės apsėstieji“

Knygos viršelis
Vytautas Girdzijauskas
2020
„Naujosios Romuvos“ fondas

Vytauto Girdzijausko knyga „Nepriklausomybės apsėstieji“ išleido Naujosios Romuvos Fondas. Kūrinys skirtas Romualdo Ozolo asmenybei, jo visuomeninei veiklai apžvelgti.

Komentarai