Algirdas. Iš Kauno: [Kovo 11-osios Akto signataro] Algirdo Patacko istorija, jo paties papasakota, iš šalies papildyta. Kn. 2. Kuriant valstybę.

Astrida Petraitytė
2017
Homo liber

Šis tomas pristato Algirdą Patacką – valstybininką, Kovo 11-osios signatarą, Nepriklausomybės ir laisvos dvasios adeptą (tad – aktyvų Čečėnijos draugą), aistringai (nesyk – ir „nedelikačiai“) ginantį krikščioniškąja, o kartu ir prigimtine baltiškąja morale grįstą Gyvenimą, tiek politiniu valstybiniu lygmeniu, tiek visomis kitomis jo paraiškomis (taip pat ir privačių santykių).

Pasakojimą, apimantį 1989–2000-uosius herojaus gyvenimo metus, autorė pina ir iš asmeninių, fragmentiškai dar spėtų įrašyti Algirdo Patacko prisiminimų, ir iš jo pasisakymų Seimo posėdžiuose, ir iš liudijimų spaudoje, bendražygių memuaruose, kitų šaltinių.

Komentarai