Apie literatūrinę „Žagarų“ grupę ir ne tik: mokslinių straipsnių rinkinys

Tadeusz Bujnicki
2018
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Neseniai lietuviškai išėjo Tadeuszo Bujnickio mokslinių straipsnių rinkinys „Apie literatūrinę „Žagarų“ grupę ir ne tik“

Profesorius gimė lenkų okupuotame Vilniuje 1933 metais. Kaip pats rašo savo knygos anotacijoje: „Aš dėkoju likimui, kad gimiau Vilniuje, nepaprasto grožio mieste, į kurį nuolat grįžtu ir su kuriuo jaučiu nepertraukiamą ryšį“. Išpažindamas trauką tėviškei, T. Bujnickis pakartoja lietuvių poeto, Nobelio premijos laureato Czeslawo Miloszo žodžius: „Niekad tavęs, mieste, negalėjau palikti“.

„Dėl šių emocinių priežasčių leidausi į didįjį intelektualinį nuotykį su Lietuvos ir Vilniaus literatūra bei kultūra. Į šią knygą sudėtose apybraižose ir studijose daugiausia susitelkiama į tos neįprastos paribio erdvės problemas. Siekiu parodyti daugeliu gijų susijusią daugiakultūrę ir daugiaetnę bendriją, kaip ją atspindėjo tos lenkų literatūros srovės, kurios rėmėsi šio nepaprasto krašto, plytinčio tarp Nemuno ir Neries, tradicijomis, erdve ir kraštovaizdžiu.

Tai buvo sudėtinga bendrija, kurią daug sykių mėgino sunaikinti nacionalistiniai konfliktai. Ne veltui knygoje sudėtų tyrinėjimų centre atsiduria „Žagarai“ – laikraštis ir literatūrinė grupė. Ir ne tik dėl vieno iš šios grupės įkūrėjų Czeslavvo Miloszo, bet ir dėl viso poetų bei publicistų kolektyvo, išreiškusio lenkų, lietuvių, baltarusių ir žydų bendrystės idėją. Ši idėja buvo priešinga siauram provincialumui ir atvira Didžiosios Kunigaikštystės istorijai, kurios paveldui taip pat skiriu daug dėmesio.“

Tadeusz Bujnicki

T.Bujnickis tyrinėjo ne tik Cz.Miloszo, kuris tarpukariu buvo mokslininko tėvo, poeto Teodoro Bujniskio, kolega laikraštyje „Žagarai“, bet ir kito Nobelio premijos laureato, rašytojo Henryko Sienkiewicziaus, kūrybą. Tarp T.Bujnickio mokslinių interesų – ne vien lenkų istorinis romanas ir revoliucinė literatūra, bet ir paribio, ypač – pasienio su Lietuva, kultūra ir istoriniai Lenkijos-Lietuvos ryšiai. Jogailaičių universitete įsteigė Paribio literatūrinės kultūros katedrą, kuri laikoma vienu stipriausių literatūrinės lituanistikos centrų užsienyje.

Komentarai