Armėnų tautos istorijos atspindžiai XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių spaudoje

Knygos viršelis
2020
Homo liber

Leidinyje publikuojami Lietuvos periodikoje („Aušra“, „Varpas“, „Tėvynės sargas“, „Viltis“ ir kt.) 1885–1923 m. išspausdinti straipsniai aktualiais armėnų tautos istorijos klausimais. Leidinį parengė Ruslan Arutiunan.

Komentarai