Bibliotekų tyrimai Lietuvoje: mokslinių straipsnių rinkinys. T. 3

2017
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Mokslinių straipsnių rinkinio „Bibliotekų  tyrimai Lietuvoje“ 3 tome siūlomi du straipsniai, tai Elvydos Skuodytės straipsnis „Savivaldybių viešųjų biliotekų personalo sudėties ir pokyčių 2007-2014 metais analizė“ ir Petro Biveinio „Lietuvos bibliotekininkystė 1918-1940 metais (istoriografija)“.

Komentarai