Bičių maitinimas

Algirdas Amšiejus
2017
Technologija

Leidiniu „Bičių maitinimas“ galės naudotis visi, kurie domisi bitininkyste, taip pat gamtos bičiuliai, mėgėjai ir profesionalai, studentai, moksleiviai, entomologai ir ekologai.

Siekiant įgyvendinti šiuolaikinius technologinius reikalavimus laikant bites, bičių šeimų vystymuisi ir jų technologiniams procesams labai didelę reikšmę turi racionalus bičių šeimos aprūpinimas maistu. Nors bitės ir pačios reguliuoja savo maitinimą, rinkdamos joms reikalingą maistą iš augalų laukuose, miškuose ir kituose medinguose plotuose, kuriose bitės gali susirasti sau maisto, tačiau bitininkas gali ir turi reikiamu momentu reguliuoti bičių maisto kiekį šeimoje, bičių maitinimo režimą, aprūpindamas bites optimaliu maisto kiekiu, reikalingu skirtingais metų periodais. Bitininkas turi rūpintis, kad surinktas bičių medus būtų tinkamas žiemą, turi aprūpinti bites baltyminiu maistu tais periodais, kai gamtoje visiškai nėra baltyminio maisto.

Bičių šeimoms arba dirbtinai sukurtiems ir natūraliems spiečiams reikia duoti maisto tam, kad jie lengvai ir greitai atstatytų arba pasiūtų bičių korius.  Maitinti bites tam, kad jos augintų daug perų ir kad po kiek laiko būtų galima iš jų atimti daug bičių nukleusams arba dirbtiniams spiečiams sudaryti. Toms bičių šeimoms, kurios augina bičių motinas arba renka bičių pienelį, duodamas maistas, kad priimtų ir užaugintų daug bičių motinų arba surinktų daug bičių pienelio.

Komentarai