Dangus griūva: lietuvių fantastikos apsakymų rinktinė

Knygos viršelis
sudarytojai Egidijus Zaikauskas, Andrius Guzaitis, Jurgita Balčiūnienė
2020
Alma littera

Aštuoni autoriai, trylika istorijų, susietų tik neribota fantazija ir bendra tema – griūvančio dangaus. Bet vienam ir kopūsto lapas dangumi griūva, kitas net ir sprogus Saulei nesiliaus ieškojęs išeities. Vienokių ar kitokių apokalipsių patiriame kiekvienas. Dar daugiau jų įsivaizduojame. Rašytojo, tebūnie pradedančio, tebūnie nežymaus, fantazija gali sukurti pačių keisčiausių pabaigos – gyvenimo, epochos ar net viso pasaulio – scenarijų. Ir iškelti pačių netikėčiausių klausimų. Ar norite drauge paieškoti atsakymų?

  • Kai netekę savo Žemės klajojome patamsiuose, mus guodė vien viltis, kad naktis nuslinks. Ką tada išvysime? — Artūras Lauda
  • Žmonėmis tapome, kai išmokome pasidirbti įrankių. Nesiliaujame juos tobulinę, iki jie… mus pranoksta. Kas tada laukia žmonių? — Vytautas Ožeraitis
  • Branduolinis karas – neišvengiama pražūtis žmonijai. Bet gal ją galima atsėti – kaip nutryptą veją? Tik kur dėti žmogaus smalsumą ir kūrybingumą? — Andrius Guzaitis
  • Nepaliaujamai naikiname savo namus – Žemę. Ar įstengsime pasinaudoti dosnia dovana iš dangaus? — Milda Jensen
  • Kai karstas ima belstis į pasturgalį, vis dažniau pasvajojame apie rojų. O gal mums labiau patiktų pragare? — Aurimas Gailiūnas

Komentarai