Iš karo korespondento užrašų

Antanas Vienuolis-Žukauskas
2019
Bonus animus

Tai unikali knyga – vienintelio 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų karo korespondento ir pirmojo lietuvių žurnalistikos istorijoje – Antano Žukausko – Vienuolio reportažų ir apsakymų rinkinys. Paminėtinos šios knygos dalys:

Kovos su bolševikais Aukštaitijoje ir palei Daugpilį, pafrontės miestų ir kaimų gyvenimas;

Trumpa, bet nuožmi kova su bermontininkais prie Šiaulių ir Radviliškio 1919 m. rudenį;

Rinkimai į Steigiamąją Seimą ir kelionė su Lietuvos taikos delegacija į Maskvą 1920 m. vasarą, įspūdžiai iš Sovdepijos pasaulio;

Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių, Lietuvos sostinė bolševikų rankose 1920 m. vasarą, kovos su želigovskininkais 1920 m. rudenį;

Apsakymai „Šnipas“, „Bermontininkai“ ir kiti, vaizdavę 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovas. Skelbiami periodinėje spaudoje jie dažnai buvo žymėti prierašu „Iš karo korespondento knygelės“

Knyga yra „BONUS ANIMUS“ leidžiamos knygų serijos „Liudijimai“ dalis.

 

Komentarai