Išmintingi, godūs ir keisti žmonės: lietuvių liaudies parabolės ir pasakojimai: tekstų rinkinys

parengė Bronislava Kerbelytė
2018
Vytauto Didžiojo universitetas

Šioje knygelėje „Išmintingi, godūs ir keisti žmonės: lietuvių liaudies parabolės ir pasakojimai“ pristatomi dviejų lietuvių folkloro žanrų kūriniai, kuriems skirto mokslinio leidinio dar nebuvo. Čia skelbiama beveik visų Lietuvoje užrašytų parabolių po vieną variantą, kartais – ir po du skirtingus variantus. Iš realistinių pasakojimų įvairovės pasirinkti tik tie tekstai, kurie yra tarsi parabolių priešprieša. Daugelio parabolių herojai – išmintingi ir originaliai mąstantys žmonės, o pasirinktų pasakojimų personažai keistu elgesiu stebina kaimynus ir yra pastarųjų klaidinami bei pajuokiami. Parabolės moko, kaip reikia ir kaip nereikia elgtis, pasakojimai informuoja apie senoviškai veikiančius žmones.

Kad knygele galėtų lengviau naudotis skaitytojai, tekstai šiek tiek redaguoti: svetimžodžiai pakeisti lietuviškais atitikmenimis, laužtiniuose skliaustuose parašyti žodžiai padeda suprasti neaiškias vietas, o parašyti kursyvu – paaiškina tarmiškus ar bendrinėje kalboje nevartotinus žodžius. Retkarčiais minimaliai tvarkoma sintaksė, praleidžiami ir kupiūros ženklu žymimi su pasakojimo siužetu nesusiję žodžiai ar prijungtas kitas siužetas. Daugumos kūrinių originalai be pavadinimų; rankraščiuose rasti pavadinimai panaudojami ir apie tai informuojama „Paaiškinimuose“.

Tikimės, kad skelbiami kūriniai bus naudingi ne tik folkloristams. Jie gali būti įdomūs ir kitiems senove besidomintiems skaitytojams. Parabolės gali būti naudingos pedagogams, o pasakojimai – papročius ir tikėjimus tyrinėjantiems etnologams.

Komentarai