Jo didenybės prieglobstyje: Didžiosios Britanijos lietuviai Pirmojo pasaulinio karo metais

Remigijus Misiūnas
2019
Bonus animus

Britiška Lietuva – bet ne toji, kuri šiuo metu skaičiuoja apie 212 tūkstančių gyventojų. Daug mažesnė – maždaug 12 000 gyventojų, ir daug senesnė. Atsiradusi XIX a. pabaigoje ir pabirusi po daugybę Anglijos ir Škotijos miestų bei miestelių.

Jos gyvenimui skirta leidyklos „Bonus animus“ išleista Vilniaus universiteto profesoriaus Remigijus Misiūno knyga „Jo Didenybės globoje: Didžiosios Britanijos lietuviai Pirmojo pasaulinio karo metais“. Autorius, remdamasis daugiausia senąja lietuvių periodika, atkuria šios antros po JAV pagal dydį senosios lietuvių emigracijos kolonijos gyvenimą. Knygoje pasakojama apie lietuvių religinių ir pasaulietinių organizacijų atsiradimą, jų gyvenimo kasdienybę, išeivių Didžiojoje Britanijoje susikurtą informacinę erdvę – leidybą, informacijos sklaidos kanalus, jos vietą bendruomenės gyvenime ir vidaus nesutarimuose tiek taikos metais, tiek per Pirmąjį pasaulinį karą. Taip pat knygoje skelbiami iš lietuviškos spaudos, daugiausia laikraščio „Išeivių draugas“, surinkti Didžiosios Britanijos lietuvių laiškai – tiek civilių, tiek kariavusių britų armijos gretose Pirmojo pasaulinio karo metais.

Komentarai