Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945-1990 m.: [monografija]

Giedrė Milerytė-Japertienė
2018
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Monografija skirta pusės amžiaus lietuvių ir lenkų santykiams emigracijoje aptarti – ir realiems Vakaruose buvusiems kontaktams, ir idėjoms, kurios ženklino abipusį bendradarbiavimą arba skatino neapykantą. Knygoje analizuojami privačiuose intelektualiniuose sambūriuose puoselėti vaizdiniai, pristatoma gausioje emigracinėje spaudoje vykusi polemika dėl Lietuvos ir Lenkijos ateities vizijų, taip pat bandoma pagrįsti, kokios idėjos ir kokie žmonės vedė į darnią šiandienos kaimynystę.

Doc. dr. Andžejus Pukšto pasidžiaugė, kad knyga simboliškai išleista būtent 2018 metais ir dar prieš švenčiant liepos 6-ąją, nes santykiai su Lenkija buvo, yra ir išlieka labai svarbūs mūsų valstybingumui.

Milerytė-Japertienė pasakojo, kad rašant knygą teko nemažai pakeliauti – naudotasi archyvais, įsikūrusiais Londone, Niujorke, Putname, Čikagoje, Lenkijos miestuose. Tikrai neplanuota, kad monografija dienos šviesą išvys būtent šimtmečio metais, nes šią temą autorė gvildena jau dešimt metų.

 

Komentarai