Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras

Tomas Davulis
2018
Registrų centras

Socialinio modelio projekto vadovo ir Darbo kodekso rengimo grupės vadovo, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano prof. Tomo Davulio parengtame naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d., komentare straipsnis po straipsnio, dalis po dalies aiškinamos Kodekso normų taikymo subtilybės, atskleidžiamos pagrindinės teisinio reguliavimo naujovės ir praktikai reikšmingos teisinės nuostatos, identifikuojamos esamos ir būsimos teisės taikymo problemos ir pateikiama jų sprendimo būdų, taip pat nuorodų į Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus ir susijusią teismų praktiką.

Leidinys parengtas pagal skaitytojui patogią reikalingų duomenų paieškos sistemą, praturtintas išsamiomis Darbo kodekso straipsnių, komentare vartojamų sąvokų, susijusių teisės aktų ir teismų praktikos rodyklėmis.

Šis komentaras – nepamainomas pagalbininkas darbo santykius įmonėse tvarkantiems personalo vadybininkams, į darbo ginčų nagrinėjimą įsitraukiantiems teisės praktikams ir darbo teisės niuansus tyrinėjantiems studentams. Jis turėtų tapti kiekvieno darbo santykių dalyvio – darbdavio, darbuotojo, darbuotojų atstovo ir kt. – parankine knyga.

 

Komentarai