Memorabilia: Lietuvos dailininkų sąjungos meno albumas

Sudarytojos Evelina Januškaitė-Krupavičė, Rita Mikučionytė, Nijolė Nevčesauskienė
2018
Lietuvos dailininkų sąjunga

Terminas memorabilia apibrėžia tai, kas pateikia įrodymų ar informacijos apie praeities įvykius. Etimologiškai ši sąvoka nusako reiškinį, kai kas nors yra pažymėtina ir verta įsiminti. Anglų kalbo­je tai gali būti suvokiama ir kaip tam tikrų objektų kolekcionavimas, siekiant ką nors prisiminti. Taigi meno kūrinio prasmė šio albumo koncepcijoje tampriai siejasi su užfiksuota pasąmoninio turinio raiška, kurioje paliekamas mažytę laiko ir erdvės dalį atmintyje už­imantis praeities pėdsakas. Atminties turiniai gali būti vizualizuoti tik išoriškai juos fiksuojant – verbalizuojant, užrašant, medijuojant, perteikiant įvairiomis meno formomis ir pan. Pasąmonės ir sąmo­nės santykis per atmintį gali atskleisti šiuos turinius, leidžia suvok­ti įvykius, analizuoti jų tarpusavio ryšius, o įvairiomis priemonėmis fiksuojama atmintis formuoja ir atspindi kultūros paradigmas.

Šioje sampratoje meno kūrinį iš esmės prasminga vadinti ekra­nu – taip gana aiškiai nusakoma vieta, kurioje pateikiamas vizualinis turinys.

Komentarai