Paralelės

Knygos viršelis
Janina Survilaitė
2020
Homo liber

Knygoje atsispindi Šveicarijos lietuvių bendruomenės ilgametės vadovės kultūrinė veikla, apžvelgiant po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių indėlį į Lietuvos kultūros plėtojimą, sklaidą ir puoselėjimą.

„Knygoje aiškiai išreikšta pokario išeivijos stipri meilė Lietuvai, išeivijos ryžtas jai aukotis“

Elena Bradūnaitė

Komentarai