Patirtinis ugdymas(-is) vaikystėje: šiuolaikinės medijos ir informacinių komunikacinių technologijų galimybės: studijų knyga

Rasa Braslauskienė, Aida Norvilienė, Gražina Šmitienė, Reda Vismantienė
2018
Klaipėdos universiteto leidykla

Patirtinio ugdymo samprata ir jos pažinimas svarbus kiekvienam ugdytojui. Patirtinio ugdymo pagrindas yra asmens tobulėjimas, pasiekiamas per asmeniškai įprasmintą patirtį, atradimus, dalyvavimą.

Leidinyje atskleidžiami ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų patirtinio ugdymo ir ugdymosi sampratų metakontekstai, aktualizuojamos šiuolaikinės medijos, informacinių ir komunikacinių technologijų galimybės ugdyti(-s) vaikystėje.

Studijų knygą sudaro trys skyriai. Pirmame skyriuje pristatomos patirtinio ugdymo ir ugdymosi sampratos, jų istorinės ištakos, būtinos ugdymo(-si) sąlygos ir veiksniai, pateikiamos patirtinio ugdymo(-si) vaikystėje didaktinės rekomendacijos.

Antrame skyriuje apžvelgiamos šiuolaikinės medijos ir medijų raštingumo ugdymo(-si) vaikystėje samprata, esminiai bruožai, vaikų medijinio raštingumo ugdymo galimybės bei ribojimai.

Trečiame skyriuje pristatoma informacinių ir komunikacinių technologijų samprata, šių technologijų įvairovė ikimokykliniame ugdyme, jų vaidmuo mokymo(-si) situacijose šeimoje bei ugdymo įstaigoje.

Kiekviename skyriuje pateiktos užduotys skatins apmąstyti perskaitytą informaciją ir ją praktiškai pritaikyti. Klausimai padės studijuoti medžiagą savarankiškai ir įvertinti savo supratimą.

Komentarai