Pokyčių valdymas: vadovėlis

Algimantas Sakalas, Asta Savanevičienė, Lina Girdauskienė
2016
Technologija

Šiame vadovėlyje aptariama pokyčio valdymo filosofija, metodologija, pokyčių atskirose srityse metodikos. Taip pat pabrėžiamas pokyčių valdymo disciplinos kompleksiškumas, pasirengimo pokyčiams kultūros svarba, vadybos, ekonomikos teorijos ir praktikos žinojimas, darbuotojų įtraukimas į pokyčius, akcentuojami pokyčio būtinumo klausimai.

Komentarai