Prabanga, mada, stilius

Eugenijus Skerstonas
2018
Žara

Šis leidinys skirtas visiems besidomintiems gyvensenos kultūra, kuri ekonominės gerovės šalyse susiformuoja trijų fenomenų – prabangos, mados ir stiliaus – veikiama. Kad išsamiau aptartų temą, autorius pasirinko kiek neįprastą teksto struktūrą, kuri, jo manymu, leidžia atskleisti ne tik šių socialinių reiškinių esmę, bet ir jų sąsajas su visuotiniais procesais.

Autorius atkreipia skaitytojo dėmesį, kad prabanga, mada ir stilius yra glaudžiai susiję vieni su kitais socialiniai fenomenai, nors jų poveikis dvasiniam ir ekonominiam visuomenės gyvenimui skiriasi. Leidinyje ne tik ieškoma šiuolaikinės gyvensenos ir praeities paveldo ryšių, bet ir aptariami demokratiškumo stiprėjimo nulemti pokyčiai ir susiformavusios vartotojiškos sąmonės keliama ekonominės sumaišties grėsmė. Prabanga, mada ir stilius yra kūrybinės ir gamybinės veiklos rezultatas, kuris lemia dvasinių bei medžiagiškųjų gėrybių pasiskirstymo rinkose kaitą.

Komentarai