Prie gyvenimo vartų

Helmut Bohn
2018
Briedis

Autobiografinė vokiečių autoriaus Helmuto Bohno knyga „Prie gyvenimo vartų“ – tai Trečiojo reicho kario pasakojimas apie sovietų lageriuose praleistus metus. Mūšiuose prie Nevelio 1944 m. pradžioje dvidešimt devynerių metų H. Bohnas pateko į raudonarmiečių rankas. Po kelių apklausų ir grasinimų sušaudyti autorius perkeliamas į belaisvių stovyklą.

Kalint lageriuose, H. Bohnui tenka patirti visą karo belaisvių būties tragiškumą: sunkų darbą durpyne ir miško kirtimuose, kęsti nepriteklių, badą ir šaltį. Trokšdamas kuo greičiau sugrįžti namo ir palengvinti savo dalią, autorius tapo uoliu „antifašistu“.

Bohno knyga – tai pasakojimas apie neįtikėtinai sunkių gyvenimo aplinkybių verpete atsidūrusį žmogų, laisvės troškimą ir jos kainą.

Žurnalistas pagal profesiją ir žodžių meistras iš pašaukimo Helmutas Bohnas parašė gąsdinančią istoriją „Prie gyvenimo vartų“ – apie žmogų, patyrusį karo siaubą, nelaisvę, badą, šaltį ir išsekimą. Kad ištrūktų iš nelaisvės, jis paaukojo savo įsitikinimus, vardą ir net garbę. Jis mano, kad tik tie, kurie kada nors prarado laisvę, gali ją įvertinti.

Komentarai