Selektyvusis mutizmas: metodinė priemonė

Violeta Rimkevičienė
2017
Lietuvos edukologijos universiteto leidykla

Vaikų selektyviojo mutizmo sutrikimas prasideda 2,7–6 metais, tačiau dažniausiai yra diagnozuojamas, kai vaikas jau lanko pradinę mokyklą. Selektyvusis mutizmas pasižymi nuosekliu vengimu kalbėti įvairiose socialinėse situacijose, dažniausiai mokykloje, nors kitose aplinkose (namuose) vaikas gali kalbėti. Vėluojanti pagalba vaikui gali turėti neigiamų pasekmių tolesniam jo gyvenimui. Leidinyje pateikiama selektyviojo mutizmo samprata, vaiko, turinčio selektyviojo mutizmo sutrikimą, psichologinė charakteristika, patarimai tėvams, pedagogams.

Komentarai