Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai

parengė Algirdas Antanas Baliulis, Tomas Čelkis
2018
Vilniaus universiteto leidykla

Vilniaus universiteto leidykla kviečia susipažinti su istoriko dr. Algirdo Antano Baliulio ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojo dr. Tomo Čelkio parengta knyga „Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai“.

Šaltinių leidinyje publikuojami XVIII a. 8–9 dešimtmečiais parengti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sausumos kelių ir tiltų aprašymai. Šią reviziją inicijavo Iždo komisija. Jos metu valstybės pareigūnai apvažiavo ir apžiūrėjo svarbius kelius, vertino pravažumą gerinusių inžinerinių įrenginių būklę, apskaičiavo jų remonto išlaidas. Kartu registruoti mokesčiai, kurie rinkti ant tiltų ir upių perkėlose. Aprašuose išsamiai lokalizuota dalis valstybės traktų, nurodytos prie jų buvusios gyvenvietės, dvarai, miesteliai, miestai ir stambūs geografiniai objektai. Itin gausi istorinė toponimika. Išsamiai aprašyti per upes statyti mediniai ir mūriniai tiltai bei jų architektūra, tiksliai nusakytos upių brastų ir pelkių žemgrindų vietos. Skelbiami šaltiniai yra tarpdisciplininio pobūdžio ir praverčia ne tik istorijos, bet ir archeologijos, paveldosaugos bei kitų sričių tyrimuose.

 

Komentarai