Šiaulių dekanatas. Kn. 1. Agailiai– Juozapava

sudarytojos Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė
2018
Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Ši knyga – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo Lietuvos sakralinė dailė, antrojo tomo Šiaulių vyskupija, antrosios dalies Šiaulių dekanatas pirmoji knyga. Joje pristatomi Aukštelkės, Bazilionų, Gruzdžių ir Juozapavos bažnyčių, Agailių, Bridų, ir Gordų koplyčių istorija, architektūra ir dailės kūriniai, kai kurie šio krašto mažosios architektūros paminklai. Tai nuosekli, išsamiais istoriniais ir menotyriniais tyrimais pagrįsta bažnyčių dailės paveldo publikacija.

Komentarai