Telšių vyskupija

Žemaičių muziejus „Alka“
2017
Druka

Knyga „Telšių vyskupija“ skirta Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos 90-mečiui. Knygoje išspausdinti istorikų straipsniai: dr. Dariaus Barono „Žemaičių Krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios: 1413–1417 m.“ ir Kazio Misiaus „Telšių vyskupija 1926 – 2016 m“. Istorikų straipsniai iliustruoti vaizdine medžiaga. Knygos antroje dalyje pateikiami visų Telšių vyskupijos dekanatų bažnyčių vaizdai, jų centriniai altoriai bei trumpa bažnyčių istorija.

Knyga skirta Telšių vyskupijos bendruomenei, vyskupijos ir Žemaitijos svečiams, keliautojams norintiems susipažinti su Telšių vyskupijos istorija ir bažnyčiomis.

Leidinys spalvotas, iliustruotas archyvinėmis ir naujomis fotografijomis. Knygoje Telšių vyskupo Jono Borutos SJ įžangos žodis ir Elvyros Spudytės įvadas. Pateikiama išsami knygos reziumė anglų kalba.

Išleido Žemaičių muziejus „Alka“, sudarytoja Elvyra Spudytė. Fotografas Romualdas Eitkevičius.

Komentarai