Tumų Juozuko vaikystės pasaka

Vytautas Bagdonas
2018
Utenos Indra

Knyga sudaryta iš daugiau kaip trisdešimties ilgesnių ar trumpesnių vaizdelių, pasakojančių apie lietuvių literatūros klasiko, tautos šviesulio, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vaikystę. Remiantis paties rašytojo, jo giminių, pažįstamų prisiminimais, pabandyta kitu aspektu pažvelgti į šio iškilaus žmogaus vaikystę, prabėgusią gimtajame Malaišių kaime.

Vaizdeliuose paprastai, suprantamai, kartais net nuotaikingai pasakojama apie Tumų Juozuko kūdikystės dienas, pirmuosius vaikiškus įspūdžius, patirtus žvalgantis po sodžių, bendraujant su vaikystės draugais, tėvais ir kitais artimaisiais, jo pomėgius, pramogas, mokslo metus Kunigiškiuose ir Dinabarke (Daugpilyje).

Nors knyga ir vadinasi „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“- iš tikrųjų čia jokių pasakų nėra, tai tikrais faktais paremti Vaižganto vaikystės epizodai, skirti pasiskaityti tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.

Pirmą kartą ši knyga buvo išleista 2014 metais ir sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo ir populiarumo. Tačiau dėl mažo tiražo knyga greitai tapo bibliografine retenybe. Dabar skaitytojų dėmesiui pateikiamas didesniu tiražu šiek tiek naujais faktais papildytas, kitokio meninio apipavidalinimo sulaukęs antrasis leidimas.

Komentarai