Užuominos

Knygos viršelis
Jonas Jakštas
2020
Homo liber

Šis poeto Jono Jakšto rinkinys, savaip, išraiškingiau atkartodamas kitų jo rinkinių motyvą – žmogaus ryšį su kitais žmonėmis, su gamtą savo namais laikančiais visais gyviais bei visomis gyvybės apraiškomis, – atsispindi nemaža naujovių. Tai įtaigi žmogaus vidinio pasaulio analizė, paslaptingi, tik nejučiomis, vos ne vos suvokiami laiko, gyvenimo reiškiniai, kurie supa šiandieninį žmogų.

Ypač įsidėmėtini, labai išraiškingi eilėraščiai apie artimo žmogaus netektį. Jų dramatizmas, tragizmas skaitytojui sukelia katarsį, kuris tarsi apvalo jų vidinį pasaulį, sukelia troškimą prasmingai gyventi.

Komentarai