V.D. Brennerio plakečių, medalių ir monetų parodos katalogas: iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio: [2016 m. birželio 8 – rugsėjo 22 d., Šiauliai]

Sudarytojas Jonas Nekrašius
2017
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Lapkričio 18 dieną pristatytas unikalus Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos išleistas bendradarbiaujant su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi leidinys „V. D. Brennerio plakečių, medalių ir monetų parodos katalogas iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio“ (2017).

Labiausiai V. D. Brenneris išgarsėjo 1907 m. sukūręs prezidento Abrahamo Lincolno atvaizdą, kuris buvo panaudotas vadinamajam Lincolno vienam centui, pirmąkart nukaldintam 1909 m. minint šio JAV prezidento 100-ąsias gimimo metines. Per savo karjerą skulptorius V. D. Brenneris sukūrė daugiau nei 125 medalius, plaketes, įvairius portretus ir biustus.

JAV gyvenusiam išeivijos lietuviui, numizmatui ir kolekcininkui Aleksandrui Mykolui Račkui (1893–1965) pavyko surinkti apie 30 geriausių skulptoriaus V. D. Brennerio plakečių ir medalių rinkinį. 1935 m. A. M. Račkus atvežė į Lietuvą savo surinktą numizmatikos kolekciją ir V. D. Brennerio darbų rinkinį ir perdavė juos Valstybinei archeologijos komisijai. Šiandien V. D. Brennerio kūriniai saugomi Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriuje.

Sutvarkytas ir suinventorintas A. M. Račkaus dovanotas V. D. Brennerio darbų rinkinys pirmą kartą visuomenei buvo parodytas 1991 m. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus jubiliejinėje 70-mečio parodoje.

Komentarai