Vis kitoki balseliai…: įvairiakalbis „Anykščių šilelis“: [A. Baranausko poema bei jos fragmentai dvidešimt kalbų]

[parengė Rasa Bražėnaitė ir Skaidrė Račkaitytė]
2018
[A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus]

Anykštėnui Antanui Baranauskui (1835-1902), žymiausiam lietuvių romantizmo poetui, vyskupui, likimas lėmė tapti vienu plačiausiai pagarsėjusiu lietuvių literatūros atstovu. 1858 – 1859 metais jo sukurta poema Anykščių šilelis, išversta į kitas kalbas, jau daugiau nei šimtmetis yra pasaulyje lietuvių literatūrą charakterizuojantis pavyzdys. Šiuo metu visa poema, kurią sudaro trys šimtai keturiasdešimt dvi eilutės, yra išversta į trylika kalbų, o jos fragmentai – dar į septynias kalbas. Į tris kalbas (lenkų, anglų ir vokiečių) visas Anykščių šilelis yra išverstas po du kartus. Šiek tiek daugiau vertimų į užsienio kalbas yra susilaukęs tik vienas lietuvių literatūros paminklas – Prūsų Lietuvoje XVIII amžiuje sukurti Kristijono Donelaičio Metai.

Knygoje publikuojama Antano Baranausko poema „Anykščių šilelis“ bei jos vertimų į 20 kalbų – anglų, armėnų, čekų, esperanto, italų, latvių, lenkų, rusų, vokiečių, baltarusių, čiuvašų, japonų, korėjiečių, norvegų, prancūzų, totorių, turkų, ukrainiečių, olandų, ispanų – fragmentai. Poemos vertimus įžanginiame straipsnyje išsamiai aptaria prof. Dainora Pociūtė. Knyga iliustruota kun. Nerijaus Papirčio gamtos fotografijomis.

Komentarai