Kaip tapti skaitytoju?

Norint tapti bibliotekos skaitytoju registratūroje reikia pateikti galiojančią asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą, užpildyti registracijos kortelę, perskaityti naudojimosi biblioteka taisykles ir parašu patvirtinti įsipareigojimą jas vykdyti. Vaikai iki 16 metų turi pateikti tėvų ar globėjų prašymą ir moksleivio pažymėjimą.
Skaitytojo pažymėjimas kainuoja 2,00 Eur.

Pirmą kartą registruojantis Bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I –IV klasių moksleiviams, pateikus moksleivio pažymėjimą, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliesiems asmenims, pateikus pažymėjimą, 70 m. ir vyresniems žmonėms, pateikus asmens dokumentą.