Povilo Višinskio atminimo įamžinimas

Povilo Višinskio atminimo įamžinimo chronologija

1906 m.   Nekrologas.

1924 m.   Povilo Višinskio gatvė Šiauliuose.

1927 m.   Povilo Višinskio liaudies universitetas.

1936 m.   Mackevičius, Jonas. Povilas Višinskis: portretas.

1936 m. Būtėnas, Julius. Povilas Višinskis. [S. 1.]: mono­grafija.

1948 m. Povilo Višinskio gatvė Šiauliuose pervadinta Maksimo Gorkio vardu.

1960 m. Povilo Višinskio muziejus. Ušnėnai, Kelmės r.

1963 m. Žuklys, Vladas. Povilas Višinskas: biustas.

1964 m.  „Žemaitė“. Spektaklis Kauno valstybiniame dra­mos teatre.

1964 m. Višinskis, Povilas. Raštai. Vilnius.

1966 m. Aleksandravičius, Petras. Povilas Višinskis: relje­finis portretas.

1971 m. Vyšniauskas, Bronius, Gabriūnas, Vytautas. Ant­kapinis paminklas Povilui Višinskiui.

1976 m. Povilo Višinskio ąžuolas.

1976 m. Lukošaitis, Vitalijus. Povilas Višinskis: ąžuolinė skulptūra.

1978 m. Sprindis, Adolfas. Povilas Višinskis: monografija.

1985 m. „Povilas ir Marija“. Literatūrinė kompozicija. Šiaulių mažasis teatras.

1986 m. „Žemaitė“. Spektaklis Šiaulių dramos teatre.

1988 m. Maksimo Gorkio gatvei Šiauliuose grąžintas Po­vilo Višinskio vardas.

1988 m. Lėšos Povilo Višinskio paminklui. Saulės Laikro­džio aikštė, Šiauliai.

1989 m. Šiaulių viešajai bibliotekai suteiktas Povilo Vi­šinskio vardas.

1990 m. Trušys, Vitolis. Povilas Višinskis: mozaikinis por­tretas. Šiauliai.

Ganusauskas, Adomas. Povilas Višinskis: uosinė skulptū­ra. Šiauliai.

1990 m. Povilo Višinskio skaitymai: pirmoji mokslinė konferencija. Šiauliai.

1990 m. Žirgulis, Stasys. Povilas Višinskis: paminklas. Šiauliai.

1991 m. Pirmoji Povilo Višinskio stipendija. Šiauliai.

1994 m. Šaltis, Bonaventūras. Povilas Višinskis: portretas. Šiauliai.

Rudokaitė, Dalia. Šatrijos Ragana ir Povilas Višinskis: portretas. Ušnėnai, Kelmės r.

1997 m. Būtėnas, Julius. Povilas Višinskis: fotograf. leidi­mas. Kaunas.

1998 m. Eilėraščio Povilui Višinskiui konkursas. Šiauliai.

1999 m. Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ex libris. Šiau­lių P. Višinskio bibliotekai – 50“. Šiauliai.

2001 m. Repšys, Andrius. Povilas Višinskis: ekslibris. Šiauliai.

2005 m. mėgėjiškų filmų konkursas apie Povilą Višinskį.

2011 m. Povilas Višinskis: idėjos ir darbai: nauja žiūra, nauji akcentai / sudarytoja Dalia Striogaitė.

[ ] Povilo Višinskio geležinkelio tiltas. Vilnius.

2014 m. Projektas „Povilo Višinskio“ kalnas.

2019 m. Pirmoji Povilo Višiskio konferencija „Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai“.