Balandis

 1 – 100 metų, kai 1913 m. Lauksodyje (Pakruojo raj.) gimė kunigas Vladas Požėla. 1938-1944 m. buvo Šiaulių amatų ir prekybos mokyklų bei berniukų gimnazijos kapelionas. Dirbo vikaru Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje. Nuo 1989 m. iki mirties – Kužių (Šiaulių raj.) parapijos klebonas. Mirė 1997 m. Kužiuose.

2 – 70 metų, kai 1943 m. Kartokliuose (Kelmės raj.) gimė pedagogas  Jonas Vytautas Baliutavičius. Nuo 1979 m. dirba Šiauliuose, nuo 1980 m. Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokytojas ekspertas.

2 – 60 metų, kai 1953 m. Kaune gimė dailininkas grafikas Edmundas Birgėla. Dirba Šiaulių universitete.

2 – 60 metų, kai 1953 m. Smilgiuose (Panevėžio raj.) gimė inžinierius, valstybės ir visuomenės veikėjas Jonas Tručinskas. 1990-1992 m. buvo Šiaulių savivaldybės tarybos pirmininkas.

 2 – 55 metai, kai 1958 m. Šiauliuose gimė pedagogas Juvitas Giniotis. Nuo 1989 m. Šiaulių 18-osios vidurinės mokyklos direktorius, nuo 2003 m. – Šiaulių universiteto gimnazijos direktorius.

3 – 140 metų, kai 1873 m. Panevėžyje gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Antanas Zikaras. 1894 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Nuo 1924 m. buvo Šiaulių miesto ir apskrities gydytojas. Mirė 1933 m. Kaune.

5 – 80 metų, kai 1933 m. Marijampolėje gimė gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė, Šiaulių miesto garbės pilietė Jūra Nijolė Daulenskienė. Nuo 1957 m. dirba Šiauliuose. 1963-2003 m. dėstė Šiaulių universitete.

– 75 metai, kai 1938 m. Taurakiuose (Šiaulių raj.) gimė smuikininkas Algirdas Stulgys. Dėstė Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių pedagoginiame institute.

5 – 70 metų, kai 1943 m. Krakėse {Kėdainių raj.) gimė inžinierius, visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto garbės pilietis Alfonsas Armalas. Nuo 1974 m. gyvena ir dirba Šiauliuose, nuo 1993 m. UAB „Šiaulių plentas“ direktorius.

10 – 85 metai, kai 1928 m. Ylakiuose (Mažeikų raj.) gimė kultūros darbuotojas Bronius Mitkevičius. Nuo 1954 m. buvo Šiaulių kultūros namų direktorius, 1972-1982 m. vadovavo miesto Kultūros ir poilsio parkui, vėliau – Šiaulių filharmonijai.

10 – 50 metų, kai 1963 m. Šiauliuose gimė dailininkė keramikė, pedagogė Irena Šliuželienė. Nuo 1986 m. dirba Šiauliuose, nuo 1994 m. vadovauja Šiaulių dailės mokyklai.

11 – 115 metų, kai 1898 m. Rygoje (Latvija) gimė teisininkas, visuomenės ir politikos veikėjas Kostas Kalenda. 1934 m. buvo Šiaulių apskrities viršininkas. Mirė 1980 m. Toronte (Kanada).

11 – 35 metai, kai 1978 m. Šiauliuose įvyko 1-asis  senosios (dabar bažnytinės) muzikos festivalis.

12 – 80 metų, kai 1933 m. Barčiuose (Alytaus raj.) gimė pedagogas, psichologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas Vytautas Karvelis. Nuo 1961 m. dirbo Šiaulių universitete. Mirė 2011 m. Šiauliuose.

12 – 80 metų, kai 1933 m. Žagarėje (Joniškio raj.) gimė šachmatininkas, tarptautinės korespondencinių šachmatų federacijos nusipelnęs meistras Anicetas Uogelė. Gyvena ir dirba Šiauliuose.

14 – 75 metai, kai 1938 m. Šiauliuose gimė fotomenininkas Romualdas Augūnas.

15 – 70 metų, kai 1943 m. Kaune gimė teatro ir kino aktorė, režisierė, poezijos skaitovė Olita Veronika Dautartaitė. 1976-2008 m. dirbo Šiaulių dramos teatre, nuo 1992 m. – Šiaulių universiteto dėstytoja.

16 – 85 metai, kai 1928 m. buvo įsteigtas Šiaulių sporto klubas, kuriame veikė visų sporto šakų sekcijos.

16 – 70 metų, kai 1943 m. gimė pedagogė, socialinių mokslų daktarė Aniceta Garšvienė. Nuo 1971 m. dėsto Šiaulių universitete.

20 – 35 metai, kai 1978 m. Šiauliuose atidaryti Gedulo namai.

21 – 70 metų, kai 1943  m. Skudutiškyje (Molėtų raj.) gimė choro dirigentas, pedagogas Stasys Žalalis. Nuo 1980 m. dirba Šiaulių universitete.

21 – 55 metai, kai 1958 m. Šiauliuose gimė muzikas, visuomenės veikėjas Kęstutis Gascevičius. 1982 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą. Dirbo Šiauliuose. Tragiškai žuvo 2010 m. netoli Plungės.

28 – 70 metų, kai 1943 m. Šiauliuose gimė pedagogė, socialinių mokslų daktarė Irena Elijošienė. Nuo 1969 m. dirba Šiaulių universitete.

28 – 60 metų, kai 1953 m. Marijampolėje gimė gydytoja odontologė, politikos ir visuomenės veikėja Alma Javtokienė. 2007-2011 m. buvo Šiaulių miesto vicemerė.

30 – 80 metų, kai 1933 m. Garliavoje (Kauno raj.) gimė poetė, tautodailininkė Kazimiera Vilma Lideikienė. Nuo 1966 m. gyvena ir dirba Šiauliuose.