Birželis

1 – 90 metų, kai 1923 m. Šiauliuose gimė žurnalistas Antanas Rudzinskas. Mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje. Pokario metaisbuvoŠiaulių miesto laikraščio redaktorius. Mirė 1974 m. Vilniuje.

6 – 25 metai, kai 1988 m. Šiauliuose įkurtas gamtos ir kultūros paveldo klubas Aukuras

8 – 20 metų, kai 1993 m. atsikūrė Šiaulių „Rotary“ klubas.

10 – 80 metų, kai 1933 m.Šiaulių „Aušros“ muziejuje įvyko pirmasis Lietuvos kraštotyrininkų –muziejininkų suvažiavimas.

13 – 115 metų, kai 1898 m. Deveitoniuose (Pasvalio raj.) gimė teatro aktorius, režisierius Vincas Steponavičius. 1933-1934 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 1958 m. Vilniuje.

16 – 65 metų, kai 1948 m. Verpenoje (Kelmės raj.) gimė fotografė, kraštotyrininkė, poetė Janina Siliūnaitė. Nuo 1980 m. dalyvavo miesto kraštotyrininkų veikloje, rengė fotografijų parodas. Mirė 2001 m. Šiauliuose.

17 – 85 metai, kai 1928 m. Kančinauskiškėse (Kelmės raj.) gimė teatro aktorė Vanda Venckutė-Augienė. 1948-1991 m. vaidino Šiaulių dramos teatre.

17 – 80 metų, kai 1933 m. Kamajuose (Rokiškio raj.) gimė teatro aktorė Dalia Cinauskaitė-Verbilienė. 1966-1991 m. vaidino Šiaulių dramos teatre.

18 – 85 metai, kai 1928 m. Pociūnėliuose ( Joniškio raj.) gimė rašytojas Simonas Norbutas. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą.

19 – 60 metų, kai 1953 m. Šiauliuose gimė vertėja, humanitarinių mokslų daktarė Audronė Kairienė. 1971 m. baigė Šiaulių J.Janonio vidurinę mokyklą.

19 – 60 metų, kai 1953 m. Varėnoje gimė teisininkas, politikos ir sporto veikėjas Alfredas Vilbikas. Nuo 1985 m. dirba Šiauliuose, nuo 2001 m. dėsto Šiaulių universitete.

21 – 35 metai, kai 1978 m. Šiauliuose atidaryti Inžinierių namai. Veikė iki 1992 m.

21 – 30 metų, kai 1983 m. Šiauliuose mirė gydytojas neurochirurgas Zigmas Vaišvila. Palaidotas Donelaičio g. kapinėse.

23 – 80 metų, kai 1933 m. Šiauliuose gimė tautodailininkas juvelyras Konstantinas Urbonaitis.

25 – 95 metai, kai 1918 m. Panausupyje (Marijampolės raj.) gimė kunigas, Lietuvos laisvės kovų dalyvis Prosperas Bubnys. 1990-1997 m. buvo Šiaulių šv. Jurgio parapijos klebonas.

26 – 75 metai, kai 1938 m. Šiauliuose įvyko jubiliejinė dainų šventė.

26 – 65 metai, kai 1948 m. Šiauliuose gimė teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Nuo 1972 m. dirba Šiaulių dramos teatre.

28 – 75 metai, kai 1938 m. Pašaltuonyje (Jurbarko raj.) gimė filosofas, kultūros antropologas, humanitarinių mokslų daktaras Edmundas Gendrolis. 1962 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Mirė 1994 m. Kaune.

28 – 75 metai, kai 1938 m. Akmenėje gimė pedagogas Jonas Raudys. Dirbo Šiaulių politechnikume, 1978-1994 m. vadovavo šiai mokymo įstaigai. Mirė 1994 m. Šiauliuose.

28 – 65 metai, kai 1948 m. Pamargiuose (Marijampolės raj.) gimė teatro aktorė, pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė Aldona Danguolė Adomaitytė. 1969-1973 m. vaidino Šiaulių dramos teatre.

30 – 10 metų, kai 2003 m. Šiauliuose mirė teatro aktorius Vytautas Benokraitis. Palaidotas Ginkūnų kapinėse.