Gegužė

1 – 85 metai, kai 1928 m. Šiauliuose surengta pirmoji medelių sodinimo šventė, pradėtas apželdinti Sukilėlių kalnelis.

2 – 20 metų, kai 1993 m. prie Kazio ir Stanislavos Venclauskių namų Vytauto g. (dabar Šiaulių „Aušros“ muziejus) atidengtas paminklas „Motinystė“.

7 – 110 metų, kai 1903 m. Kaltinėnuose (Šilalės raj.) gimė kalbininkas, pedagogas, vadovėlių autorius, pedagogikos mokslų daktaras Juozas Budzinskis. Tarpukario metais dirbo Šiaulių mokytojų seminarijoje. Mirė 1986 m. Vilniuje.

7 – 65 metai, kai 1948 m. atidarytas Šiaulių kultūros ir poilsio parkas.

7 – 55 metai, kai 1958 m. Linkuvoje (Pakruojo raj.) gimė kalbininkas, pedagogas, leidėjas, humanitarinių mokslų daktaras Stasys Tumėnas. Nuo 1981 m. dirba Šiaulių universitete, nuo 1995 m. leidyklos „Šiaurės Lietuva“ savininkas ir vadovas.

– 115 metų, kai1898 m. Peterburge (Rusija) gimė teatro aktorius, režisierius, poetas Stasys Pilka. 1933-1934 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Mirė 1956 m. Čikagoje (JAV).

15 – 120 metų, kai 1893 m. Vijoliškyje (Biržų raj.) gimė poetas, vertėjas Vladas Rekašius. 1912-1913 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Žuvo 1920 m. Plungėje.

15 – 85 metai, kai 1928 m. Šiauliuose gimė inžinierius, valstybės ir visuomenės veikėjas Jonas Ščevinskas. 1964-1973 m. buvo Šiaulių miesto vykdomojo komiteto pirmininkas. Mirė 1979 m. Vilniuje.

17 – 90 metų, kai 1923 m. Marijampolėje gimė teatro aktorė Albina Simokaitytė-Tumkevičienė. 1949-1986 m. vaidino Šiaulių dramos teatre. Mirė 2004 m. Šiauliuose.

18 – 130 metų, kai 1883 m. Malavėnuose (Šiaulių raj.) gimė gydytoja oftalmologė, visuomenės veikėja Veronika Janulaitytė-Alseikienė. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, čia platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Mirė 1971 m. Kaune.

18 – 65 metai, kai 1948 m. Vanagiškėse (Jonavos raj.) gimė dailininkas grafikas Vaclovas Zigmantas. Nuo 1972 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. Mirė 1992 m. Šiauliuose.

19 – 110 metų, kai 1903 m. Šiauliuose gimė menotyrininkas, dailės istorikas, filosofijos mokslų daktaras Mikalojus Vorobjovas. Mirė 1954 m. Nortamptone (JAV).

20 – 15 metų, kai 1998 m. Šiauliuose atidarytas Turizmo informacijos centras.

21 – 60 metų, kai 1943 m. Kaune gimė pedagogė, habilituota socialinių mokslų daktarė Audronė Juodaitytė. 1964 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, 1967-1987 m. buvo šio instituto dėstytoja. Nuo 2003 m. dirba Šiaulių universitete.

24 – 85 metai, kai 1928 m. Aleniškyje (Šiaulių raj.) gimė pedagogė, žurnalistė, redaktorė Birutė Ona Boreišienė. 1953 m. baigė Šiaulių mokytojų institutą.

25 – 55 metai, kai 1958 m. Šiauliuose gimė architektas Alvydas Barzdžiukas.

25 – 40 metų, kai 1973 m. įkurtas Šiaulių fotografijos muziejus.

26 – 90 metų, kai 1923 m. Kretingoje gimė gydytojas, teismo medicinos specialistas, profesorius Jonas Nainys. 1940 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Mirė 1989 m. Kaune.

30 – 60 metų, kai 1953 m. Vilniuje gimė teatro režisierius, politikos bei visuomenės veikėjas Julius Dautartas. 1977-1978 m. vaidino Šiaulių dramos teatre.

31 – 25 metai, kai 1988 m. Šiauliuose mirė poetė, vertėja Auksė Vasaitytė. Palaidota Donelaičio g. kapinėse.