Kovas

1 – 85 metai, kai 1928 m. Mažeikiuose gimė fagotininkas, choro dirigentas Vytautas Strolia. 1939-1941 m. mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje. Mirė 2007 m. JAV.

     3 – 85 metai, kai 1928 m. Kalne (Pasvalio raj.) gimė istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Jonas Aničas. 1960-1969 m. dirbo Šiaulių pedagoginiame institute.

3 – 65 metai, kai 1948 m. Šiauliuose gimė pedagogas, socialinių mokslų daktaras Juozas Pumputis. Nuo 1975 m. dirba Šiaulių universitete.

3 – 20 metų, kai 1993 m. Šiauliuose įsikūrė įmonė „Baltik Vairas“.

4 – 85 metai, kai 1928 m. Švėkšnoje (Šilutės raj.) gimė literatūros tyrinėtoja, memuaristė, pedagogė, habilituota socialinių mokslų daktarė Danutė Klumbytė. Nuo 1968 m. dėstė Šiaulių universitete.

5 – 70 metų, kai 1943 m. gimė dailininkė tapytoja Dalia Magdalena Tribandienė. Nuo 1967 m. dėstė Šiaulių universitete. Mirė 2009 m. Šiauliuose.

5 – 80 metų, kai 1933 m. Gilvyčiuose (Šiaulių raj.) gimė etnomuzikologas Mykolas Žalneravičius. Nuo 1961 m. dirba Šiauliuose. Vadovauja Šiaulių etninės kultūros centrui, miesto folkloriniams ansambliams.

8 – 90 metų, kai 1923 m. Šiauliuose gimė dailininkas tapytojas Jurgis Mikševičius. Nuo 1948 m. gyvena Australijoje.

8 – 60 metų, kai 1953 m. Šiauliuose gimė kino režisierė, scenaristė, pedagogė Janina Lapinskaitė.

9 – 110 metų, kai 1903 m. Šadžiūnuose (Lazdijų raj.) gimė pedagogas, dramaturgas, istorikas, visuomenės veikėjas Adolfas Raulinaitis. Nuo 1936 m. gyveno Šiauliuose, dėstė Mokytojų seminarijoje, kurį laiką vadovavo šiai mokymo įstaigai. Mirė 1987 m. Vilniuje.

– 60 metų, kai 1953 m. Ramygaloje (Panevėžio raj.) gimė architektas, visuomenės veikėjas Rimantas Kazimieras Kačinskas. Nuo 1978 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. Čia ir mirė 2008 m.

11 – 90 metų, kai 1923 m. įsteigtas Šiaulių „Aušros“ muziejus.

12 – 60 metų, kai 1953 m. Jurbarke gimė dailininkas skulptorius Alvydas Kurtinaitis. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo  1979 m. dirba Šiaulių universitete.

13 – 200 metų, kai 1713 m. karalius Augustas II savo privilegija suteikė Šiauliams atnaujintas Magdeburgo teises.

14 – 70 metų, kai 1943 m. Taujėnuose (Ukmergės raj.) gimė teatro aktorius Algirdas Pintukas. 1966-1969 m. vaidino Šiaulių dramos teatre.

17 – 75 metai, kai 1938 m. Šiauliuose gimė teatro ir kino aktorė, režisierė Nijolė Gelžinytė. 1956 m. baigė Šiaulių 2-ąją vidurinę mokyklą.

18 – 110 metų, kai 1903 m. Šiauliuose gimė baleto kritikė Vera Sotnikovaitė-Radauskienė. Mirė 1973 m.

18 –  130 metų, kai 1883 m. Vilkaičiuose (Plungės raj.) gimė kunigas, vienuolis jėzuitas, religinių raštų leidėjas, kankinys Benediktas Andruška. Nuo 1930 m. gyveno Šiauliuose. Čia įsteigė šv. Ignaco bažnyčią, 1944-1948 m. buvo šios bažnyčios rektorius. Mirė 1951 m. Verchneuralske (Rusija). Jo vardu pavadinta Šiaulių katalikiška pradžios mokykla.

19 – 130 metų, kai 1883 m. Šėtijuose (Šakių raj.) gimė rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas Kazys Puida. 1907-1912 m. Šiaulių gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Mirė 1945 m. Nausėduose (Kauno raj.)

20 – 75 metai, kai 1938 m. Telšiuose gimė literatas, pedagogas Kazys Serapinas. Mokytojavo Šiauliuose, dirbo Šiaulių aklųjų kombinate. Mirė Šiauliuose 1993 m.

21 – 60 metų, kai 1953 m. Šiauliuose gimė dailininkė, pedagogė, socialinių mokslų daktarė  Irena Burneckienė. Nuo 1976 m. dirba Šiaulių universitete.

22 – 55 metai, kai 1958 m. Akmenėje gimė istorikė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė  Leta Dromantienė. 1980-2000 m. dirbo Šiaulių universitete, 1998- 2000 m. – šio universiteto prorektorė.

24 – 80 metų, kai 1933 m. Aunuvėnuose (Kelmės raj.) gimė pedagogas, politikos ir visuomenės veikėjas Petras Ivoškus. Nuo 1975 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. 1992-2003 m. vadovavo  Aukštabalio vidurinei mokyklai. Mirė 2012 m. Šiauliuose.

29 – 70 metų, kai 1943 m. gimė psichologė, pedagogė, socialinių mokslų daktarė Eugenija Palmyra Zambacevičienė. 1966 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1967 m. dėsto Šiaulių universitete.

30 – 75 metai, kai 1938 m. Baltupėnuose (Šilutės raj.) gimė kompozitorius Vytautas Šeinauskas. Dirbo Šiaulių 43-oje profesinėje technikos mokykloje. Mirė 2003 m. Kuršėnuose (Šiaulių raj.).

31 – 135 metai, kai 1878 m. Malavėnuose (Šiaulių raj.) gimė teisininkas, istorikas, kultūros ir visuomenės veikėjas akademikas Augustinas Janulaitis.1866-1893 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Parašė veikalą „Šiaulių ekonomija XVI-XVIII a.“ Mirė 1950 m. Kaune.