Rugsėjis

1 – 120 metų, kai 1893 m. Klovainiuose (Pakruojo raj.) gimė dailininkas, teatro veikėjas, rašytojas, politikos ir visuomenės veikėjas Vytautas Bičiūnas. 1906-1912 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1918 m. dirbo piešimo mokytoju Šiauliuose. Mirė 1943 m. Sverdlovske (Rusija).

     1 – 115 metų, kai 1898 m. pradėjo veikti Šiaulių valstybinė mergaičių {dabar Didždvario) gimnazija.

1 – 30 metų, kai 1983 m. atidaryta „Aido“ vidurinė mokykla (dabar Šiaulių universiteto gimnazija).

1 – 20 metų, kai 1993 m. iš Šiaulių išvyko paskutiniai Rusijos armijos daliniai. Lietuvai buvo gražintas Zoknių oro uostas.

1 – 10 metų, kai 2003 m. Šiauliuose mirė gydytojas akušeris ginekologas Povilas Vanagas. Palaidotas Palėvenės kapinėse (Kupiškio raj.).

2 – 85 metai, kai 1928 m. Šiauliuose gimė gydytojas higienistas, habilituotas medicinos mokslų daktaras Vytautas Murza. 1946 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Mirė 1991 m. Vilniuje.

2 – 50 metų, kai 1963 m. atidaryta Jovaro vidurinė mokykla (dabar progimnazija).

5 – 65 metai, kai 1948 m. Rokiškyje gimė teatro ir kino aktorė Vaiva  Mainelytė. 1969-1973 m. vaidino Šiaulių dramos teatre.

7 – 75 metai, kai 1938 m. Ripaičiuose (Ignalinos raj.) gimė matematikas, fizikos mokslų daktaras Zenonas Petras Alekna. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1962 m. dėsto Šiaulių universitete. 1980-1995 m. šio universiteto prorektorius.

7 – 20 metų, kai 1993 m. Šiauliuose lankėsi popiežius Jonas Paulius II.

8 – 60 metų, kai 1953 m. Pliorišiuose (Šakių raj.) gimė kalbininkė, pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė Giedrė Čepaitienė-Kudirkaitė. Nuo 1981 m. dirba Šiaulių universitete.

13 – 110 metų, kai 1903 m. Tbilisyje (Gruzija) gimė dainininkė Stasė DievaitytėSkačkauskienė. .Dirbo dėstytoja Šiaulių muzikos mokykloje. Mirė 1970 m. Panevėžyje.

15 – 85 metai, kai 1928 m. Robaičiuose (Pakruojo raj.) gimė pedagogas Bronius Gilys. Nuo 1955 m. mokytojavo Šiaulių mieste ir rajone. 1969-2002 m. buvo Šiaulių S. Šalkausko vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 2005 m. Šiauliuose.

18 – 110 metų, kai 1903 m. Bugeniuose (Mažeikių raj.) gimė agronomas, muziejininkas, visuomenės veikėjas Česlovas Liutikas. 1929-1937 m. buvo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. 1941 m. dirbo Šiaulių apskrities viršininku. Mirė 1984 m. Sidnėjuje (Australija).

19 – 70 metų, kai 1943 m. Kriukuose (Joniškio raj.) gimė inžinierius, valstybės ir politikos veikėjas Kęstutis Zaleckas. 1980-1985 m. buvo Šiaulių miesto vykdomojo komiteto pirmininkas.

22 – 777 metai, kai 1236 m. įvyko Saulės (Šiaulių) mūšis, kuriame lietuviai nugalėjo Livonijos ordiną. Rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti Šiauliai. Šiauliams taip pat 777 metai.

22 – 90 metų, kai 1923 m. Šiauliuose gimė keliautojas, fotografas, Australijos gamtos tyrinėtojas Olegas Truchanas. Baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Žuvo 1972 m. Tasmanijoje (Australija).

22 – 65 metai, kai 1948 m. Dirgėluose (Šilalės raj.) gimė rašytoja, fotografė Marija Jurgelevičienė. Nuo 1973 dirbo pedagoge Šiauliuose. 1991-1999 m. dėstė Šiaulių universitete. Nuo 2006 m. gyvena Londone.

     25 – 90 metų, kai 1923 m. Radviliškyje gimė rašytoja, žurnalistė Aurelija Balašaitienė. 1940 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Nuo 1959 m. gyveno JAV. Mirė 2008 m. Klyvlende.

27 – 75 metai, kai 1938 m. Kupiškyje gimė istorikė, publicistė, poetė,  Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. 1965-1991 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. Mirė 2000 m. Vilniuje.

28 – 65 metai, kai 1948 m. Akmenėje gimė istorikė, pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė Regina Tamulaitienė. Nuo 1973 m. dėsto Šiaulių universitete.

28 – 115 metų, kai 1898 m. Smilgiuose (Panevėžio raj.) gimė pedagogas, esperantininkas Vaclovas Rubaževičius. Nuo 1925 m. mokytojavo Šiaulių berniukų gimnazijoje. Mirė 1976 m. Palangoje.

29 – 85 metai, kai 1928 m. Gudeliuose (Alytaus raj.) gimė pedagogas, habilituotas socialinių mokslų daktaras Juozas Vaitkevičius. 1967-1975 m. buvo Šiaulių  pedagoginio instituto rektorius. Mirė 2002 m. Vilniuje.

30 – 85 metai, kai 1928 m. Olendernėje (Alytaus raj.) gimė dailininkas tapytojas, pedagogas Jeronimas Kmieliauskas. 1960-1988 m. dėstė  Šiaulių pedagoginiame institute. Mirė 2008 m. Šiauliuose.