Sausis

  1 – 120 metų, kai 1893 m. Paaudruvėje (Joniškio raj.) gimė kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas Juozas Bertulis. 1918 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir kurį laiką šioje gimnazijoje dirbo muzikos mokytoju. Mirė 1969 m. Čikagoje (JAV).

1 – 85 metai, kai 1928 m. Šiauliuose gimė rašytojas, žurnalistas Albertas Laurinčiukas. 1948 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją, 1950 – Šiaulių mokytojų institutą. 1949-1953 m. Šiauliuose dirbo mokytoju. Mirė 2012 m. Vilniuje.

1 – 70 metų, kai 1943 m. Vyskupiškuose (Klaipėdos raj.)  gimė pedagogė, poetė Bronė Budrevičienė. 1966 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Dirbo Šiaulių miesto vidurinėse mokyklose. Mirė 1988 m. Šiauliuose.

2 – 85 metai, kai 1928 m. Pociūnėliuose (Radviliškio raj.) gimė teatro aktorė Julija Gascevičiūtė-Zmirskienė. 1945-1946 m. Šiaulių radijo diktorė. 1946-1948 ir 1950-1986 m. vaidino Šiaulių dramos teatre.

2 – 35 metai, kai 1978 m. Dainų mikrorajone atidaryta suaugusiųjų poliklinika.

3 – 10 metų, kai 2003 m. Šiauliuose mirė poetas Juozas Jaras. Palaidotas Ginkūnų kapinėse

3 – 55 metai, kai 1958 m. Šiauliuose gimė fotomenininkė, pedagogė Regina Šulskytė. 1981 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1990-2000 m. Šiaulių fotografijos muziejaus vedėja, nuo 2004 m. dėsto Šiaulių universitete.

6 – 35 metai, kai 1978 m. Aušros alėjoje atidaryti Povilo Višinskio viešosios bibliotekos rūmai.

10 – 90 metų, kai 1923 m. Ginkūnuose (Šiaulių raj.) gimė dailininkė skulptorė, keramikė Aleksandra Fledžinskaitė-Kašubienė. 1941 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Gyvena JAV.

14 – 90 metų, kai 1923 m. Linonyse (Panevėžio raj.) gimė gydytoja pediatrė Bronislava Jusytė. Nuo 1956 m. dirbo Šiauliuose, 1958-1977 m. buvo Šiaulių apskrities vyriausioji vaikų gydytoja. Mirė 2006 m. Šiauliuose.

15 – 120 metų, kai 1893 m. Šašaičiuose (Telšių raj.) gimė ekonomistas, žurnalistas,

visuomenės veikėjas Jackus Sondeckis. Nuo 1924 m. gyveno Šiauliuose. 1925-1931 m. buvo Šiaulių miesto burmistras,  1931-1940 m. – Šiaulių apygardos ligonių kasos direktorius. Nuo 1950 m. gyveno JAV.  Mirė  1989 m. Maskvoje. Jo vardu pavadinta viena Lieporių mikrorajono gatvė.

15 – 90 metų, kai 2003 m. Kaune gimė teatro aktorė Laima Kerniūtė. 1942 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 1942-1944 m. vaidino Šiaulių dramos teatre. Mirė 2005 m. Klaipėdoje.

15 – 90 metų, kai 1923 m. Šiauliuose gimė pedagogė Veronika Elena Radavičienė. Nuo 1958 m. vadovavo Šiaulių 2-ajai vidurinei mokyklai. Mirė 2006 m. Šiauliuose.

15 – 35 metai, kai 1978 m. atidarytas kino teatras „Laikas“.

16 – 130 metų, kai 1883 m. Utenoje gimė pedagogė, visuomenės veikėja, geografijos vadovėlių autorė Elena Baronienė. 1903 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Mirė 1969 m. Vilniuje.

16 – 100 metų, kai 1913 m. Šiauliuose gimė istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Vaclovas Germanas. 1948-1959 m. dirbo Šiaulių pedagoginiame institute, 1948-1957 m. –  šio instituto rektorius. Mirė 2008 m. Vilniuje.

18 – 125 metai, kai 1888 m. Suvartuvoje (Kauno raj.) gimė bibliotekininkė, pedagogė, visuomenės veikėja Ona Gruzdytė- Bugailiškienė. 1906 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 1921-1933 m. vadovavo Šiaulių centrinei bibliotekai. Mirė 1970 m. Vilniuje.

19 – 90 metų, kai 1923 m. Radviliškyje gimė architektas Albertas Ratnikas. 1944-1983 m. dirbo Šiauliuose. Čia ir mirė 1993 m.

21 – 80 metų, kai 1933 m. Šiauliuose gimė technologė, garbės kraštotyrininkė, Mikelio prizo laureatė Irena Rudzinskienė. Mokėsi Šiaulių Šv. Širdies seserų kongregacijos mokykloje ir Šiaulių mergaičių gimnazijoje. Dirbo miesto įmonėse. 1978 m. įsijungė į kraštotyros veiklą. 1987-1990 m. vadovavo „Ventos“ baldų gamybinio susivienijimo kraštotyrininkams. Parodose eksponavo apie 640 savo kraštotyros darbų.

21 – 75 metai, kai 1938 m. Šiauliuose gimė teatro ir kino aktorė Rūta Staliliūnaitė. Mirė 2011 m. Kaune.

     23 – 110 metų, kai 1903 m. Dameliuose (Joniškio raj.) gimė pedagogas, vertėjas, teatro kritikas Jonas Adomaitis. 1925 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją ir iki 1960 m. dirbo įvairiose Šiaulių miesto mokyklose. Nuo 1961 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. Mirė 1981 m. Šiauliuose.

24 – 85 metai, kai 1928 m. Katinuose (Joniškio raj.) gimė literatūros tyrinėtoja, pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė Valerija Ramonaitė. 1956-1999 m. dirbo Šiaulių universitete. Mirė 2007 m. Joniškyje.

25 – 110 metų, kai 1903 m. Mažuliuose (Akmenės raj.) gimė geografas, geografijos mokslų kandidatas Stanislovas Tarvydas. 1927 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Kurį laiką dirbo Šiaulių miesto mokyklose. Mirė 1975 m. Vilniuje.

25 – 75 metai, kai 1938 m. Kvėdarnoje (Šilalės raj.) gimė dailininkė, menotyrininkė Michalina Adomavičienė. Nuo 1981 m. dirba Šiaulių universitete.

28 – 75 metai, kai 1938 m. Šiauliuose gimė inžinierius, fotografas, žurnalistas Rimgaudas Eilunavičius. 1955-1958 m. dirbo Šiaulių dviračių gamykloje.

29 – 75 metai, kai 1938 m. Vilūnaičiuose  (Pakruojo raj.) gimė violončelininkas, folklorininkas Kazimieras Kalibatas. 1994-2000 m. dėstė Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje bei Šiaulių universitete.

30 – 80 metų, kai 1933 m. Kretingoje gimė etnomuzikologė Laima Burkšaitienė. Mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje, 1952-1955 m. šioje mokykloje dirbo dėstytoja.