Spalis

1 – 25 metai, kai 1988 m. Šiauliuose, Saulės laikrodžio aikštėje, surengta teatralizuota Kalbos šventė.

3 – 80 metų, kai 1933 m. Meškučiuose (Alytaus raj.) gimė žurnalistas, publicistas Sigitas Blėda. 1961-1991 m. laikraščio „Tiesa“ korespondentas Šiaulių regionui, 1991-1994 m. dienraščio „Šiaulių naujienos“ redaktorius, 1994-1996 m. laikraščio „Diena“ korespondentas Šiaulių zonai. Mirė 2011 m. Šiauliuose.

3 – 15 metų, kai 1998 m. Gytariuose atidarytas Žemdirbių turgus.

5 – 85 metai, kai 1928 m. Gailaičiuose (Kelmės raj.) gimė pedagogė, kultūros veikėja Jadvyga Kauneckienė. Nuo 1988 m. gyvena ir dirba Šiauliuose, nuo 1992 m. knygų leidyklos „Saulės delta“ vadovė.

6 – 140 metų, kai 1873 m. Rygoje (Latvija) gimė visuomenės veikėjas, Šaulių sąjungos steigėjas ir pirmininkas, lietuviškos spaudos platintojas Vladas Putvinskis. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Mirė 1929 m. Kaune.

7 – 115 metų, kai 1898 m. Navikuose (Zarasų raj.) gimė teisininkas, valstybės ir visuomenės veikėjas Alfonsas Pimpė. 1937-1939 m. buvo Šiaulių apskrities viršininkas. Mirė 1994 m. Čikagoje (JAV).

7 – 110 metų, kai 1903 m. Šiauliuose gimė architektas, dailininkas Algirdas Šalkauskas. 1921 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Mirė 1979 m. Toronte (Kanada).

11 – 85 metai, kai 1928 m. Šiauliuose gimė smuikininkas, dirigentas, pedagogas, profesorius, Šiaulių miesto garbės pilietis Saulius Sondeckis. 1946 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą.

     12 – 80 metų, kai 1933 m. Šiauliuose gimė vertėja Romualda Zagorskienė.

14 – 85 metai, kai 1928 m. Šiauliuose gimė inžinierius statybininkas, valstybės ir ūkio veikėjas Romualdas Sakalauskas. Baigė Šiaulių berniukų gimnaziją.

15 – 25 metai, kai 1988 m. Šiauliuose pradėtas leisti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio laikraštis „Krivūlė“. Ėjo iki 1990 m.

16 – 95 metai, kai 1918 m. Šiauliuose gimė architektas, habilituotas architektūros mokslų daktaras  Antanas Spelskis. Mirė 1987 m. Železnovodske (Rusija).

18 – 50 metų, kai 1963 m. Šiauliuose gimė literatūros tyrinėtoja, pedagogė Džiuljeta Maskuliūnienė. 1986 m. baigė Šaulių pedagoginį institutą. Nuo 1986 m. dėsto Šiaulių universitete.

17 – 80 metų, kai 1933 m. Šiauliuose gimė pedagogas, kultūros veikėjas Ramojus Petrauskas.

20 – 75 metai, kai 1938 m. Čečeliuose (Kupiškio raj.) gimė poetė Danutė Andrijauskienė. Nuo 1960 m. gyvena ir dirba Šiauliuose.

20 – 40 metų, kai 1973 m. Šiauliuose atidarytas Lengvosios atletikos maniežas.

22 – 75 metai, kai 1938 m. Gražaičiuose (Pakruojo raj.) gimė  fotografijos, televizijos ir kino kritikas, žurnalistas Skirmantas Valiulis. 1957 m. baigė Šiaulių J. Janonio gimnaziją.Kurį laikądėstė Šiaulių universitete.  Mirė 2011 m. Vilniuje.

     24 – 105 metai, kai 1908 m. Šlapakiuose (Joniškio raj.) gimė kultūros veikėjas, kraštotyrininkas, muziejininkas, esperantininkas Vincas Vaitekūnas. Nuo 1928 m. bendradarbiavo Šiaulių „Aušros“ muziejuje, nuo 1959 m. iki mirties buvo šio muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis, Dailės skyriaus vedėjas. Mirė 1987 m. Šiauliuose.

27 – 90 metų, kai 1923 m. Šiauliuose pradėtas leisti mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalas „Kultūra“. Ėjo iki 1941 m.

27 – 25 metai, kai 1988 m. Šiauliuose įsteigtas „Tremtinio“ klubas, vėliau tapęs Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.

30 – 20 metų, kai 1993 m. susikūrė Šiaulių vokiečių bendrija.

31 – 55 metai, kai 1958 m. Kelmėje gimė dailininkė tapytoja, pedagogė Birutė Kuicienė. Dirba Šiaulių Didždvario gimnazijoje.

31 – 40 metų, kai 1973 m. Šiauliuose mirė kompozitorius, chorvedys, pedagogas Domas Andrulis. Palaidotas Donelaičio g. kapinėse.