Vasaris

2 – 65 metai, kai 1948 m. Mirčiškyje (Šiaulių raj.) gimė ekonomistas, valstybės ir visuomenės veikėjas Adolfas Šleževičius. 1965 m. baigė Šiaulių 9-ąją vidurinę mokyklą. Kurį laiką dirbo Šiaulių televizorių gamykloje. 1993-1996 m. buvo Lietuvos respublikos Ministras pirmininkas.

4 – 115 metų, kai 1898 m. Šiauliuose gimė pedagogė, visuomenės veikėja Eugenija Klupšienė. Dirbo Šiaulių pradžios mokykloje, buvo išrinkta į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Mirties data nežinoma.

6 –  75 metai, kai 1938 m. Šiauliuose gimė dailininkė tapytoja Silva Marija Deltuvienė.

7 – 120 metų, kai 1893 m. Bimbuose (Rokiškio raj.) gimė gydytojas chirurgas, kankinys Stanislovas Mačiulis. 1914 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1941 m. bolševikų žiauriai nužudytas Panevėžyje.

9 – 140 metų, kai 1873 m. Kretiškėse (Biržų raj.) gimė leksikografas, pedagogas, gamtininkas, vadovėlių autorius Jonas Baronas. 1894 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Tyrinėjo Šiaulių apskrities valstiečių antropologiją.  Mirė 1952 m. Vilniuje.

11 – 90 metų, kai 1923 m. Gudonyse (Anykščių raj.) gimė rašytojas, pedagogas, pedagogikos mokslų kandidatas Kazys Simanonis. 1978-1991 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. Mirė 2001 m. Viekšniuose (Mažeikių raj.).

11 – 80 metų, kai 1933 m. gimė tautodailininkė, gintaro dirbinių meistrė Danutė Šidlauskienė.

18 – 75 metai, kai 1938 m. Šiauliuose gimė žurnalistas Vladas Sidaras. Mirė 1998 m.

19 – 55 metai, kai 1958 m. Šiauliuose gimė dailininkė tekstilininkė, pedagogė Loreta Bartkevičiūtė-Valienė. Dirba  Šiaulių universitete.

24 – 65 metai, kai 1948 m. įkurta Šiaulių vaikų muzikos mokykla.

24 – 25 metai, kai 1988 m. Dainų mikrorajone pradėjo veikti Gimdymo namai.

25 – 85 metai, kai 1928 m. Biržuose gimė gydytojas patologoanatomas Osvaldas Lapienis. Nuo 1953-1999 m. dirbo Šiauliuose. Šiaulių ligoninėje įkūrė medicinos muziejų. Mirė 2001 m. Šiauliuose.

28 – 85 metai, kai 1928 m. Šiauliuose gimė architektas Antanas Algimantas Sprindys. 1934-1943 m. mokėsi Šiaulių pradžios mokykloje bei Šiaulių berniukų gimnazijoje.

28 – 60 metų, kai 1953 m. Švelniuose (Raseinių raj.) gimė bibliotekininkė, literatė Ona Valantinienė. Nuo 1977 m. dirba Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

28 – 55 metai, kai 1958 m. Šiauliuose gimė istorikė Irena Nekrašienė. Nuo 1977 m. dirbo Šiaulių “Aušros“ muziejuje, nuo 2000 m. vadovavo šio muziejaus istorijos skyriui. Mirė 2012 m. Šiauliuose.