Aldonos Vaišvilienės biografija

Aldona Veronika Vaišvilienė (Mickevičiūtė) gimė 1928 m. lapkričio 8 d. Biržuose, darbininkų šeimoje. Be jos, Mickevičių šeimoje dar augo sūnus Karolis ir dukra Zelma. 1929 m. tėvui gavus darbą plytinėje, šeima persikėlė į Ąžuolpamūšio (Pasvalio r.) kaimą. 1932 m. Tėvai nusipirko žemės ir pradėjo ūkininkauti. 1940 m. A. Vaišvilienė baigė Ąžuolpamūšio pradinę mokyklą ir įstojo į Pasvalio gimnaziją, kurioje mokėsi iki 1948 m.

Baigusi gimnaziją, įsidarbino Pasvalio rajono Vykdomojo komiteto Plano komisijoje ekonomistės pareigose. 1949 m. mokėsi plano darbuotojų kursuose prie LSSR Ministrų tarybos, kuriuos baigusi grįžo į buvusią darbovietę. Tais pačiais metais ištekėjo už Alfonso Vaišvilos ir persikėlė gyventi į Joniškį. Dirbo Joniškio rajono Prekybos skyriuje inspektore. 1951 m. gimė sūnus Vidmantas. 1952 m. jauna šeima persikėlė gyventi į Šiaulius. A. Vaišvilienė pradėjo dirbti Šiaulių  srities  Vykdomojo komiteto Kultūros-švietimo skyriuje ekonomiste. 1953 m, panaikinus sritis, neteko darbo.

1953 m. liepos 13 d. įsidarbino Šiaulių viešojoje (dabar Povilo Višinskio) bibliotekoje, Metodinio kabineto vedėjos pareigose. 1955 m. gimė antrasis sūnus Vilijus. Augindama du mažamečius vaikus, 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto Bibliotekininkystės  neakivaizdinį skyrių, įgijo mokslinio bibliotekininko specialybę. Diplominis darbas „ Vaikų biblioteka į pagalbą jaunajam technikui“, vadovė Stasė Vaidinauskaitė. 1962 m. gruodžio 16 d. paskirta Muzikinės literatūros skyriaus vedėja. Šiose pareigose dirbo iki 1984 m. sausio 13 d., kol išėjo į užtarnautą poilsį. Po ilgos sunkios ligos mirė 1998 m. lapkričio 15 d. Palaidota Šiaulių Donelaičio g. kapinėse.  Apdovanota „Kultūros žymūno“ ženklu (1975), „Darbo veterano“ medaliu (1984), padėkos raštais ir piniginėmis premijomis.