Atminimo įamžinimas

1984 m., palydint A. Vaišvilienę į užtarnautą poilsį, Kraštotyros skyriaus darbuotojos Danutė Darbutienė ir Eugenija Rimkūnienė parengė bibliografinę rodyklę „Aldona Vaišvilienė“, kurioje suregistruotos jos publikacijos ir nepublikuoti darbai: pranešimai, metodinės rekomendacijos, muzikinių valandėlių pavadinimai, taip pat surinkta literatūra apie A. Vaišvilienės įvairiapusišką  veiklą.

1998 m., pažymint 70-ąsias A. Vaišvilienės gimimo metines, jos sūnus dailininkas Vilijus Vaišvila P. Višinskio bibliotekoje surengė parodą „KELIAS. Skiriu mamai“. Dešimtyje didelio formato aliejumi tapytų paveikslų V. Vaišvila pagal senas fotografijas nutapė mamos gyvenimo kelią. Sunkiai serganti A. Vaišvilienė parodos atidaryme apsilankyti jau nebeturėjo jėgų. Tuo metu nežinojome, kad po kelių savaičių jos jau nebebus šioje žemėje… Vėliau tą pati paroda buvo eksponuojama ir M. Mažvydo bibliotekoje.

06Nekrologas.jpg