Bibliotekinė ir visuomeninė veikla

Per trisdešimt savo gyvenimo metų A. Vaišvilienė paskyrė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai. Profesionaliai kaupė muzikos leidinių ir gaidų fondą, organizavo skyriaus katalogus ir kartotekas, teikė metodinę pagalbą krašto bibliotekoms. 1961 m. įsigijo pirmąjį patefoną ir plokštelių, pianiną. 1978 m. bibliotekai persikėlus į naujus rūmus, Muzikinės literatūros skyriui paskirta 10-ties vietų skaitykla, erdvi svetainė organizuoti renginiams, fonoteka. Nupirkta gera akustinė aparatūra muzikos kūriniams individualiai klausytis. Jau nuo 1962 m. A. Vaišvilienė pradėjo rengti muzikines valandėles miesto visuomenei ir greitai tapo žinoma Šiaulių mieste ir už jo ribų muzikos žinių skleidėja. Jos vedami renginiai buvo išsamūs, įdomiai paruošti, todėl  sulaukdavo ilgų plojimų, nuoširdžios padėkos. „Daina – tautos siela“, „Dainuoja ansamblis Lietuva“, „Dainuoja „Ąžuoliukas“, „Muzika žymių žmonių gyvenime“, „Lietuvių žymieji atlikėjai“, „Romansai skirti moterims“, „Vargonų muzikos garsai“ – tai tik nedidelė dalis pavadinimų muzikinių renginių, kurių šimtus pravedė A. Vaišvilienė Šiaulių miesto ir krašto moksleiviams bei suaugusiesiems. Su savo gausiomis muzikinėmis žiniomis ji aktyviai reiškėsi paskaitinėje veikloje, parengė daugybę pranešimų, metodinių rekomendacijų bibliotekininkams. Visur buvo gerai žinoma ir laukiama lektorė. Bendradarbiavo profesinėje ir miesto spaudoje. Keletą metų buvo tuometinio Liaudies universiteto Muzikos fakulteto dekanė, Šiaulių muzikų tarybos narė. Domėjosi kraštotyra, nuo 1968 m. priklausė Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijai. Parengė darbą „Šiauliečiai kompozitoriai, muzikai, atlikėjai“ (1970).