Kraštotyros darbai ir knygos

Kūrybinga mokytoja ir sumani kraštotyrininkė išleido 6 knygas, vadovaudama moksleivių klubui „Terra“ parengė 11 kraštotyros darbų. Remiantis klubo ekspedicijose surinkta medžiaga išleistas leidinys apie Dubysos slėnį, apie tame slėnyje gyvenančius žmones. 1996 m. kartu su klubo kraštotyrininkais ji surengė kraštotyros ekspediciją po istorines Šiaulių žemes. Šioje ekspedicijoje Andriaus Gedgaudo, Malvinos Jelinskaitės, Andriaus Kryžanausko ir kitų moksleivių surinkta medžiaga apibendrinta ir išleista dėmesio vertu leidiniu – „Nuo saulės mūšio vietos iki Busikės“. Jį Zita Subačienė parengė kartu su Šiaulių miesto kraštotyrininkų vadove Lidija Joana Praniene. Kraštotyros darbas „Ūkininkų gatvė Pabaliuose“ 1995–1996 metų istorijos rašinių konkurse pelnė diplomą ir paskatinamąją premiją. Kraštotyrininkė taip pat tyrė Šiaulių miesto paribius, užrašė senųjų šiauliečių atsiminimus, rašė apie Šiaulių Kalniuką, Šiaulių vandenis, Bubių tvenkinį. Rengdami parodą, paštu gavome dar vieną kraštotyros darbą „Mūšos pakrantėmis“. Išsamiame, 116 puslapių darbe, kruopščiai aprašoma palei Mūšos upę esantys kaimai ir gyvenvietės, skelbiami gyventojų atsiminimai, užrašyti padavimai. Darbas gausiai iliustruotas nuotraukomis, žemėlapiais.

Knygose pasakojama ne tik Šiaulių krašto istorija, aprašoma gamta, darbščioji kraštotyrininkė nepamiršo  ir savo gimtojo krašto – aprašomos Šakių rajono apylinkės, kaimų istorijos, gyventojai. 2010 m. išleistas kelionių vadovas supažindina su Lietuvos pajūriu.

 

 

Knygų bei kraštotyros darbų viršeliai ir sąrašas

Zitos Jurgilaitės-Subačienės knygos: autorė ir sudarytoja

  1. Nuo Saulės mūšio vietos iki Busikės: skirta Šiaulių miesto 760-mečiui / sudarytojos: Zita Subačienė, Lidija Joana Pranienė. – Šiauliai, 1996. – 35, [1] p.: iliustr.
  2. Jurgilaitė, Zita. Nova – Zanavykų upė: geografinė-istorinė apybraiža. – Šakiai, 1998. – 60 [1] p.: iliustr., žml.
  3. Jurgilaitė, Zita. Dubysos slėniais: susitikimai su Dubysos pakrantėse gyvenančiais žmonėmis. Jų pasakojimai. – Šiauliai, 1998. – 64 p.: iliustr.
  4. Geografinis Šakių rajono žinynas: kaimai ir jų gyventojų skaičius: [statistinė medžiaga apie XX a. pabaigos Šakių rajono kaimus ir jų gyventojus] / parengė Zita Jurgilaitė. – Šakiai, 1999. – 56 p.: žml.
  5. Mūsų istorijos: Šakių krašto kaimų praeitis / [sudarytoja Zita Jurgilaitė]. – Šakiai, 1999. – 135, [1] p.: iliustr.
  6.  Jurgilaitė, Zita. Išvykos nuo Palangos tilto. Klaipėda, 2010. – 60 p.: iliustr.,  žml.