Biografija

Valerija Dichaviečienė gimė 1930 m. balandžio 21 d. Kaune, tarnautojų šeimoje.

Valerija augo Telšiuose. Telšiuose gyveno netoli NKVD būstinės, todėl pokario gimnazistė iš arti matė Lietuvos gyventojų trėmimą. Pro virtuvės langą matėsi ir gyvuliniai vagonai, į kuriuos sovietiniai kareiviai ir jų pagalbininkai civiliai varė žemaičius. Valerija regėjo, kaip buvo persmeigta durtuvu nėščia moteris, norėjusi ištrūkti iš to aptvaro. Ypač jaudindavo šeimos su daug vaikų. Ne vieną laiškelį, išmestą iš vagono, Valerija yra perdavusi suimtųjų artimiesiems.

Nedaug trūko, kad pagalba žmogui būtų tapusi Valerijos profesija. Mergina ketino studijuoti mediciną, stojamuosius egzaminus laikė penketais. Tačiau prieš paskutinį suskaudo dantį. Po keleto dienų laikyti egzaminą reikėjo jau ne su savo grupe, o su panašios bėdos užklupta mergina. Įsišnekėjusios netikėtai viena kitai prisipažino bijančios kraujo ir todėl Valerija pasirinko bibliotekininkystės studijas.

1954 m. baigė bibliotekininkystę Vilniaus universitete. 1966 m. – Maskvos Kultūros instituto aspirantūrą.

1954-1962 m. dirbo Šiaulių viešojoje bibliotekoje (dabar Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka). Vienerius metus buvo direktoriaus pavaduotoja, o 1955-1962 m. vadovavo bibliotekai.  1966-1977 m. dirbo Lietuvos respublikinėje (dabar Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) bibliotekoje.

Fotografuoja nuo 1975 m. Nuo 1979 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė, nuo 2000 m. – Garbės narė.