Kelmės bibliotekininkai mokėsi kurti sensorinius skaitymus

Birželio 26 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko mokymai „Sensoriniai skaitymai: kitoks skaitymas autizmo spektro ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams“. Juose žinių sėmėsi šios bibliotekos specialistai.

Mokymų lektorės, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Agnė Pranckutė ir Giedrė Areliūnaitė pristatė sensorinių skaitymų programą, užsiėmimų organizavimo principus ir pritaikymą skirtingoms auditorijoms. Praktinių užduočių metu dalyviai kūrė sensorines istorijas pagal pasirinktus kūrinius rinkosi priemones, mokėsi kurti sensorinių istorijų turinį. Mokymų metu siekiama ugdyti bibliotekininkų darbo su autizmo spektro sutrikimų bei kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčiais asmenimis įgūdžius ir skatinti bibliotekų specialistus plėsti paslaugas ir inovatyvias veiklas. 

P. Sprindžiukaitės inf.

I. Slonksnytės nuotr.