Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo mokymai

Rugsėjo 20 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių valdymas“. Seminarą vedė advokatė Jurga Gradauskaitė ir UAB „Dizi“ vadovas Juozas Markauskas. 

Seminaro tikslas – pristatyti pagrindinius kultūros paveldo objekto atrankos skaitmeninimui principus, apimančius praktinius ir teisinius aspektus. Jame dalyvavo Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai. Seminaro metu didelis dėmesys buvo skirtas praktinėms užduotims. 

Šie mokymai organizuoti įgyvendinant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir apskričių viešųjų bibliotekų bendrą projektą „Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijoje“.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

Projektą vykdo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Projekto partnerė – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

 

I. Slonksnytės nuotr.