Mokyklų bibliotekininkai perėmė kolegų patirtį

2017 m. lapkričio 27–29 dienomis dešimt Šiaulių miesto ir rajono mokyklų bibliotekininkų dalyvavo mūsų specialistų parengtuose mokymuose pagal tris programas: „Knygų pristatymo filmuko kūrimas su planšetėmis“,  „Informacinis raštingumas“ ir „Šiuolaikinių technologijų galimybės“. Mokyklų bibliotekininkų mokymai – viena iš Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos veiklos sričių.

Pirmąją dieną bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene supažindino su filmuotos medžiagos taikymo galimybėmis bibliotekos veikloje. Bibliotekininkės mokėsi dirbti su filmuotos medžiagos apdorojimo programa „iMovie“ naudodamosios planšete.

Antroji diena skirta bibliotekininkų informaciniam raštingumui ugdyti. Informacijos skyriaus darbuotojos Audronė Baškienė ir Rasa Streckienė pristatė bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų banką E.paveldas, suteikė žinių, būtinų duomenų bazėms administruoti, sėkmingai elektroninės informacijos išteklių paieškai vykdyti. Elektroninius lietuvių kalbos išteklius pristatė ir naudotis jais pamokė  kalbos tvarkytojas Robertas Gedrimas.

Trečiąją dieną surengti mokymai „Šiuolaikinių technologijų galimybės“, kuriuos vedė Informacijos skyriaus bibliotekininkė Jonė Gorytė ir Meno ir muzikos skyriaus bibliotekininkė Jolita Rimeikienė. Dalyvės susipažino su Ipad planšetinių kompiuterių valdymu, išmoko kurti QR kodus, sužinojo, kaip sukurti virtualiąją viktoriną naudojantis „Kahoot“ programa.

Trijų dienų mokymų ciklo dalyvėms išduoti pažymėjimai.

L. Juzulėnienės inf.
I. Slonksnytės nuotr.