ŠAVB specialistai gilino žinias apie sensorinius skaitymus

Liepos 3 d. bibliotekoje vyko projekto „IŠLAISVINTI HEROJAI: sensoriniai skaitymai bibliotekoje autizmo spektro sutrikimą (toliau ASS) turintiems vaikams“ mokymai. Juose žinių sėmėsi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos specialistai.

Mokymus vedė VšĮ „Idėjų karalystės“ įkūrėjos Elena Gasiulytė ir Rūta Norkūnė, kurios turi ne vienerių metų edukacijų, skirtų ASS turintiems vaikams, darbo patirtį. Jos vedė mokymus, kaip kuo kūrybiškiau ir efektyviau organizuoti sensorinius skaitymus ASS turintiems vaikams. Lektorės pristatė įvairius metodus ir veiklas, kurias galima pritaikyti per sensorinius skaitymus. Bibliotekos darbuotojai šiuose mokymuose pasisėmė naujų idėjų ir žinių, kurias pritaikys kurdami naujas sensorinių skaitymų programas.

ŠAVB, rengdama sensorinius skaitymus, siekia padėti ASS turinčių vaikų šeimoms, mažinti šių vaikų socialinę ir kultūrinę atskirtį, suteikti jiems galimybę socializuotis ir turiningai leisti laisvalaikį.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.