Seminaras apie klubų, skaitymo skatinimo ir krašto pažinimo veiklas bibliotekoje

Balandžio 23 d. Mažeikių švietimo centre vyko seminaras „Klubų, skaitymo skatinimo ir krašto pažinimo veiklos bibliotekoje – iššūkiai ir galimybės“, kuriame dalyvavo Mažeikių rajono mokyklų bibliotekininkai.

Seminaro metu Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos specialistai dalijosi patirtimi ir vykdomomis veiklomis. Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Laima Naujokienė skaitė pranešimą „Klubai bibliotekoje: iššūkiai ir galimybės“. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė Urtė Vaserienė savo pranešimu „Skaitymo skatinimo idėjos ir galimybės bibliotekose“ pristatė įvairias skaitymo skatinimo iniciatyvas ir jaunimą įtraukiančias veiklas.

Jonė Gorytė, Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė, vedė mokymus „Dokumentiniai vaizdo įrašai kaip švietimo priemonė“. Šie mokymai atskleidė, kaip vaizdo / garso įrašai gali būti naudojami mokymo procese, įvairių disciplinų pamokose. Mokymų metu bibliotekininkai mokėsi redaguoti vaizdo įrašą, kurti virtualią viktoriną.

P. Sprindžiukaitės inf.

J. Gorytės nuotr.