Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ II

Projekto trukmė: 2018 m. kovo 1 d. – 2018 m. gruodžio 6 d.
Projekto vadovė: Sigita Vaitkaitytė, tel. (8-41) 371737, s.vaitkaitytė@savb.lt
Projekto partneriai ir rėmėjai: Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba; Visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“; Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Trumpas projekto pristatymas: Projekto tikslas – stiprinti Akmenės ir Plungės rajonų gyventojų bendruomeniškumą ir kultūrinį identitetą, įtraukiant juos į kryždirbystės objektų išsaugojimo procesą ir tyrimus.

2017 m. biblioteka įvykdė Kultūros tarybos bei Kultūros ministerijos finansuotą projektą Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“. Ekspedicijos metu nufotografuota, aprašyta ir publikuota daugiau kaip 170 skirtingų objektų, esančių vienuolikoje Šiaulių r. savivaldybių. 2018 m. veiklos yra tęsiamos Akmenės bei Plungės rajonuose. Projektu siekta skatinti vietos bendruomenių narius atrasti, pažinti ir puoselėti kultūros paveldą, atsigręžti į tradicijas ir užtikrinti pastarųjų perdavimą kitoms kartoms. Nematerialus kultūros paveldas, šiuo atveju – kryždirbystė,  bendruomenėms ir individams teikia tapatybės ir tęstinumo pojūtį, tokiu būdu skatindamas pagarbą kultūrų bei konfesijų įvairovei, stiprinamas socialinę sanglaudą. Dar daugiau, Kultūros paveldo skaitmeninimas sudaro galimybes naudotis juo nuotoline prieiga. Taip kuriamos patrauklios sąlygos moksliniams tyrimams.

Projektą iš dalies finansuoja: