„Šiuolaikinė moteris: stereotipams NE!“

Projekto trukmė:  1  April, 2018   – 1  May, 2018

Projekto vadovas: Gintautas Jazdauskas, tel. (8 41) 52  37 46,  el. p. g.jazdauskas@savb.lt.

Projekto partneriai ir rėmėjai: Asociacija „INFOBALT“ Lietuva, Verslo moterų tinklas, UAB „Mokymų erdvė“ (Reda Bendoraitytė Sinižbajeva), Mirolanda Trakumaitė, VšĮ „Eduplius“, Živilė Nagliūtė, doc. dr. Aiste Dromantaitė, Agnė Matulaitė, Rasa Ališauskienė, Sandra Stankevičienė, Šiaulių universiteto studentų atstovybė, Šiaulių teritorinė darbo birža, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Joniškio rajono savivaldybės biblioteka, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Plungės rajono savivaldybės biblioteka, Plungės „Saulės“ gimnazija, Joniškio „Aušros“ gimnazija, Telšių „Džiugo“ gimnazija, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių universiteto gimnazija.

Trumpas projekto pristatymas: Vienas iš Europos Sąjungos prioritetų – skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Nors Lietuvoje per pastaruosius 15 metų situacija lyčių lygybės srityje pagerėjo, dar yra nemažai problematiškų sričių. Viena jų – jaunimo švietimas lyčių stereotipų, paslėptos diskriminacijos tematika, motyvacija siekti nestandartinių (lyčių atžvilgiu) tikslų, specialybių ir pasirinkimų.

Projektas skirtas kovoti su lyčių stereotipais, šviesti jaunas merginas apie kitokius gyvenimo pasirinkimus pasitelkiant daug pasiekusių moterų pasakojimus, edukacinių diskusijų-dialogų metu įtraukti merginas į diskusijas apie diskriminaciją, išankstinius nusistatymus ir pan. Projekto ambicija – ugdyti jaunų merginų pasitikėjimą savo jėgomis įgyvendinant gyvenimo tikslus, sukurti asmeninio tobulėjimo troškimą skatinančią aplinką, paskatinti dalyvaujančias merginas šviestis joms įdomia tematika, siekti nestandartinių tikslų ir pan.

Tikslas — ugdyti jaunų regiono merginų atsparumą stereotipams (moterų ir vyrų vaidmuo visuomenėje), skatinti aktyviai šviestis ir tobulėti netradicinėse sferose, suteikti galimybę išsakyti savo nuogąstavimus ir baimes (dėl lyčių lygybės ir stereotipų) ir gauti grįžtamąjį ryšį.  

Projekto veiklos susideda iš 4 pagrindinių elementų:

  1. Edukacinių renginių ciklas „Moterų sėkmės istorijos“. Savo sėkmės istorijas pristatė lektorės, sėkmingą karjerą padariusios moterys, – informacinių technologijų, verslo atstovės. Jos pasakojo apie netradicinius savo pasirinkimus karjeros srityje, kaip netradicine laikoma karjera paveikė jų asmeninius gyvenimus ir pan. Sėkmės istorijų tikslas – supažindinti merginas su veikliomis ir versliomis moterimis, įkvėpti regionuose gyvenančias moteris plačiau mąstyti apie savo karjeros galimybes, nepasiduoti visuomenės palaikomiems stereotipams.
  2. Edukacinės diskusijos-dialogai, kurių metu merginos supažindinamos su visuomenėje įsitvirtinusiais lyčių stereotipais, įtraukiamos į dialogą, galėjo išsakyti savo nuogąstavimus.
  3. Rengiamas leidinys „Ko bijo moterys?“. Leidinį sudaro aktualūs, anonimiški regiono merginų pasisakymai apie joms kylančias problemas, susijusias su stereotipais, nuogąstavimais, baimėmis ir pan. Merginų nuogąstavimus komentuoja psichologai, profesionalūs coachingo specialistai (doc. dr. Aiste Dromantaitė, Mirolanda Trakumaitė, Agne Matulaitė, Rasa Ališauskienė, Reda Bendoraityte-Sinižbajeva, Sandra Stankevičienė ir Živile Nagliūtė).
  4. Konkursas „WomenGoPro“. Bendradarbiaujant su Lietuvoje ne vienus metus privačiame sektoriuje veikiančia mentorystės programa „WomenGoTech“ (asociacijos „INFOBALT“ Lietuva dalis), organizuotas plakatų konkursas (projekto tematika). Konkurso prizininkai apdovanoti saviugdą skatinančiais prizais.

Projektą iš dalies finansuoja:

http://www.siauliai.lt/